Efter terrordåden i Bryssel förstärkte svensk polis sin närvaro på svenska flygplatser.
Efter terrordåden i Bryssel förstärkte svensk polis sin närvaro på svenska flygplatser.

Du ska inte behöva förändra ditt liv i Sverige på grund av händelserna i Bryssel, enligt Säpo. Samtidigt är svensk polis förberedd på det värsta.

Terrorhotnivån i Sverige har inte påverkats av det som hänt i Bryssel. Säpos hotbedömning ligger kvar på "förhöjt hot", den tredje nivån på en femgradig skala.

– I nuläget bedöms det att dåden inte har koppling till Sverige men vi arbetar för att få en bättre lägesbild av hur dåden i Bryssel skulle kunna påverka Sverige. Men man ska inte förändra sitt liv i Sverige i dag på grund av det som har hänt i Bryssel, säger Fredrik Milder, pressekreterare på Säpo.

LÄS MER: Experten: Så pratar du med dina barn om attackerna i Bryssel 

Polisen i Stockholm har en plan för hur en liknande händelse i Sveriges huvudstad skulle hanteras.

– Det viktigaste är två saker: Dels att snabbt komma till platsen för att tillsammans med räddningstjänst och sjukvårdsresurser förhindra att skadan blir värre, att rädda liv och bringa ordning på platsen. Dels att se till att det inte sker på fler ställen, säger Stefan Singman ansvarig för hur Stockholmspolisen arbetar vid särskilda händelser.

I en region av Stockholms storlek finns det relativt stora resurser att möta en terrorattack. Dels en grundbemanning av utryckningsresurser, det vill säga patruller som är beredda att åka på akuta uppdrag. Dels planlagd verksamhet vars resurser vid en extrem händelse liknande den i Bryssel kan omfördelas.

Trots det erkänner Stefan Singman att skulle bli svårt att få resurserna att räcka till – i alla fall inledningsvis. 

– När det gäller sådana här händelser får man ta de resurser man har till förfogande. Så mycket man kan använder man till den här händelsen.

LÄS MER: 9 saker vi vet om explosionerna i Bryssel 

Sedan finns det sätt att relativt snabbt förstärka verksamheten.

– Som ett första steg behåller man poliser som är på väg att sluta sin tjänstgöring, de får inte gå hem helt enkelt. Nästa steg blir att ta in dem som ska börja lite tidigare. På så vis kan man ganska snabbt fördubbla resurserna, säger Stefan Singman.

Polisen har de senaste två åren genomfört interna utbildningarna för att utveckla förmågan att hantera extrema händelser.

– Man blir aldrig helt redo att hantera en sådan här händelse men genom övning och genom mental förberedelse på att det kan inträffa även här så ökar man sin förmåga, säger Stefan Singman.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset