Lisette Bjerregaard assisteras av Pia Zilstorff vid en skanning. Svenska barnmorskor gör nu studiebesök vid kliniken för att i en framtid kunna importera tekniken till Sverige.
Lisette Bjerregaard assisteras av Pia Zilstorff vid en skanning. Svenska barnmorskor gör nu studiebesök vid kliniken för att i en framtid kunna importera tekniken till Sverige.

ULTRALJUDSTEKNIK. Möjligheten att redan före förlossningen få se hur barnet ser ut får svenska blivande föräldrar att vallfärda till Köpenhamn. Precisa konturer av barnets ansikte och kropp kan genom tre- och fyrdimensionell ultraljudsskanning förevigas på film eller som stillbilder.

Tekniken erbjuds ännu inte privat i Sverige, däremot på några få kliniker i Danmark. Bland dem Scanningsjordemoderen i Köpenhamn. Väntetiden där är nu flera veckor lång på grund av ett snabbt växande intresse.
– Förutom alla danska par tar vi emot uppemot tio svenska par i veckan. De kommer inte bara från Skåne utan även från exempelvis Göteborg och Stockholm, säger Lisette Bjerregaard, barnmorska på Scanningsjordemoderen.

Den ultraljudsapparatur som danska och svenska barnmorskor vanligtvis använder för att kontrollera fostrets utveckling, ger tvådimensionella bilder och osäkrare diagnoser än den nya tekniken. Förutom en hälsokontroll av barnet, där vikt, mått, kontroll av hjärtkamrar och eventuella utvecklingsstörningar undersöks, får föräldrar som besöker Köpenhamnskliniken en dvd med rörliga bilder på barnet från undersökningen, samt ett trettiotal utskrivna stillbilder.
– Det är helt otroligt att jag så tydligt fick se hur mitt barn kommer att se ut redan innan det fötts. Ändå betydde undersökningen kanske ännu mer för min man som just nu inte har samma koppling till barnet. Det är ju också roligt för barnet att i framtiden kunna se hur det såg ut när hon låg i magen, säger Annika Schüler från Malmö, som nyligen gjort en skanning i Köpenhamn.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset