Läget är värre än befarat. De svenska hushållens skulder sett i relation till inkomsten är värre än vad tidigare analyser visat.

Izabelle Nordfjell/TT

Stefan Ingves är Riksbankschef. Riksbanken slår nu larm om de svenska hushållens skulder.

De svenska hushållens skulder har vuxit kraftigt de senaste åren och skulderna sett i relation till hushållens disponibla inkomster är högre än tidigare analyser visat.

Det framgår av nya data som Riksbanken samlat in. Det är främst låg- och medelinkomsttagare som är högt skuldsatta. Analysen visar också att fyra av tio låntagare inte minskar sin skuld och de som gör det minskar den mycket långsamt.

Riksbanken har samlat in data om nästa fyra miljoner skuldsatta individer.Riksbanken har tidigare i olika sammanhang lyft fram riskerna med hushållens höga skuldsättning både för den ekonomiska utvecklingen och den finansiella stabiliteten. Riksbankens analys visar nu alltså att den genomsnittliga skuldkvoten, det vill säga skulderna i relation till de disponibla inkomsterna, i juli var 296 procent för skuldsatta individer och 370 procent för individer med bolån, betydligt högre än vad tidigare analyser visat.

Oavsett inkomstgrupp och oavsett om man ser till skuldsatta individer, skuldsatta hushåll eller individer och hushåll med bolån är skuldkvoten genomgående över 200 procent och högst bland låg- och medelinkomsttagare. För hushåll med bolån visar analysen att skuldkvoten i genomsnitt är högre än 400 procent i de tre storstadskommunerna och drygt 300 procent i övriga landet.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset