För mycket IT-material hamnar på tippen menar analysföretaget Exido.
För mycket IT-material hamnar på tippen menar analysföretaget Exido.

Åtta av tio företag säger att de tar hänsyn till miljön, men betydligt färre har handlingsplaner och mål för hur de ska bli grönare. Det visar Almegas index för grönt-IT som presenterades idag.
 
Indexet visar att nästan alla tillfrågade IT-ansvariga uppger att de tar hänsyn till miljöeffekten i sitt arbete. När det gäller handlingsplaner har var sjätte företag en policy för grön IT, men den sträcker sig oftast inte längre än till hur företagarna väljer ut sina hårdvaror. Det räcker inte,
menar Niklas Zandelin, vd för analysföretaget Exido som tagit fram indexet för grön IT åt branschorganisationen IT- och telecomföretagen. Även om företag köper miljöcertifierade hårdvaror byts de ut för ofta, något som enligt Niklas Zandelin enkelt kan åtgärdas.
– Uppdatera istället för att köpa nytt, nämner han som en av åtgärdspunkterna för branschen.
 
Han säger vidare att virtualisering och digital dokumentering är de viktigaste frågorna att ta itu med på företagen för att nästa års index ska förbättras. Genom att ha fler videokonferenser istället för fysiska möten kan transportutsläppen minskas. Telia Sonera har dragit ner på tjänsteresor undvikit stora mängder koldioxidutsläpp och dessutom sparat 130 miljoner kronor på förändringen.
– Det finns en enorm potential i det här. Bara på sex år har vi minskat våra utsläpp med 70 procent, bland annat genom färre resor men även genom att minska vår kontorsyta med hälften. Stora lokaler står ju och slukar energi i onödan, säger Hans Linhammar på Telia Sonera.
 
Enligt undersökning har den offentliga sektorn har kommit längre än den privata, och de stora företagen har ett sammantaget högre index än de små.
– Det kan förklaras med att stora företag värderas efter sin förmåga att uppfylla ett socialt ansvar, säger Lars Frisk på IT-företaget Capgemini

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset