En undersökning gjord av Yougov, på uppdrag av Metro, visar att männen uppskattar att de gör hälften av arbetet hemma medan kvinnorna uppskattar att de gör 67 procent.
En undersökning gjord av Yougov, på uppdrag av Metro, visar att männen uppskattar att de gör hälften av arbetet hemma medan kvinnorna uppskattar att de gör 67 procent.

Bråk om disken och vem som gör mest hemma? En ny undersökning visar att män uppfattar att de gör hälften hemma, medan kvinnor upplever att de gör 67 procent medan sin partner gör 33 procent.

Det ska diskas, städas och tvättas. Och så var det maten som skulle lagas. I ett hushåll med fler personer finns det också fler personer att fördela sysslorna på. Men hur jämställt är det?

En undersökning gjord av Yougov, på uppdrag av Metro, visar att männen uppskattar att de gör hälften av arbetet hemma medan kvinnorna uppskattar att de gör 67 procent och att partnern gör 33 procent.

LÄS MER: Här är siffrorna som visar att det fortfarande inte är jämställt 

– Även i andra undersökningar kan man se att det finns en skillnad mellan hur män och kvinnor svarar, hur man antingen överrapporterar sitt arbete eller underrapporterar sin partners. Generellt sett ser verkligheten inte ut som så att männen gör hälften av arbetet. Kvinnorna i den här undersökningen ligger nog närmre sanningen, säger Katarina Boye, docent i sociologi vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet.

Samtidigt visar statistiken att tiden som män ägnar åt hushållsarbete ökar.

– Men det går ganska långsamt. Den ökade som mest på 70-och 80-talet. Sedan dess har ökningen varit ganska liten, säger Katarina Boye.

LÄS MER: Experten slår hål på 8 myter om feminism

Hon betonar att det går att se kopplingar mellan hur det ser ut på arbetsmarknaden med löneskillnader och deltidsarbete.

– Det leder till att man har olika möjligheter att satsa på yrkeslivet. Sedan finns det också kopplingar till psykiskt välbefinnande. En anledning till att kvinnor mår sämre är att man har ett större ansvar, det dubbla arbetet. Många kvinnor har ett huvudansvar hemma samtidigt som de yrkesarbetar och har en karriär. Det är svårt att få ihop.

 Hur stor andel av hushållsarbetet uppskattar du att du gör?

 Hur stor andel av hushållsarbetet uppskattar du att din partner gör?

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av YouGov under perioden 11-15 maj 2017. Sammanlagt har 1121 intervjuer genomförts via YouGovs panel med män och kvinnor 18-74 år. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, region och röstfördelning vid riksdagsvalet i september 2014.

 

LÄS MER. Genusvetaren: Det här är feminism 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset