Troende muslimer i Sverige kan i princip inte äga sin egen bostad – eftersom tron förbjuder dem att befatta sig med ränta. I en rapport som presenteras på tisdagen uppmanas regeringen att göra något åt problemet.

Urban Brådhe

Kitimbwa Sabuni är redaktör för rapporten som nu ska lämnas in till FN-organet CERT.

Att kunna köpa sin egen bostad är för många svenskar en självklar rättighet. Men vårt banksystem utestänger en del av befolkningen, vars religion förbjuder dem att befatta sig med ränta. Nu kräver nätverket "Svenska muslimer i samarbete" – en sammanslutning av en majoritet av svenska muslimska föreningar – att regeringen antar en handlingsplan för att öppna bostadsmarknaden även för denna grupp.  

– Det handlar inte bara om segregation utan om svenska muslimers rättigheter. Bostad är en mänsklig rättighet. Att utöva sin religion är en annan. Vi menar att det i Sverige finns en begränsning av dessa rättigheter. Men går att hitta bostadspolitiska lösningar säger Kitimbwa Sabuni, redaktör för en rapporten, som på punkt efter punkt går igenom hur muslimer diskrimineras i Sverige. 

Islamiskt bankväsende – där kund och bank går in i partnerskap och tar en gemensam risk för att undvika ränta  – lyfts i rapporten fram som ett sätt kringgå påbuden i sharia-lagarna. 

I en utredning från 2008 slår Finansinspektionen fast att räntefria lån generellt inte strider mot svensk banklagstiftning – men pekar samtidigt på en rad praktiska hinder för islamisk bankverksamhet. Därefter har flera svenska storbanker också undersökt möjligheterna att erbjuda tjänster som uppfyller kraven för islamisk bankverksamhet. Men ingen har hittills lyckats utforma något tillfredsställande system.  

– Problemet är att det inte finns något globalt regelverk för hur verksamheten ska bedrivas. Vi känner därför inte att vi kan vara helt säkra på att de tjänster vi erbjuder är renläriga, säger Diviesh Vithlani, chef för omvärldsanalys på Swedbank.

Men Vithlani avfärdar inte möjligheten att erbjuda Swebanks kunder räntefria banktjänster i framtiden. 

– Det finns utan tvekan en efterfrågan. Vi håller ett öga på det här området hela tiden.

LÄS MER: Chockhöjda hyror kan tvinga boende ut på gatan

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset