Mammor förväntas finnas där medan pappor vanligtvis ses som ett tillskott, enligt en avhandling.
Mammor förväntas finnas där medan pappor vanligtvis ses som ett tillskott, enligt en avhandling.

Det brister på jämställdhetsfronten när det gäller svenska pappors möjlighet att lära sig vårda och uppfostra sina barn. Medan mammor förväntas finnas där för barnet ses pappor vanligtvis som ett tillskott, visar en avhandling.

Samtidigt som Sverige strävar efter en medveten och jämställd föräldrapolitik visar en avhandling från institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet att svenska pappor inte ges samma möjligheter att fylla föräldrarollen.

– Pappor som besöker samhällets befintliga arenor för föräldrar inom barnhälsofältet, från innan barnet är fött till att det börjar skolan, ses vanligtvis som ett tillskott, medan mammor förväntas komma, säger Michael Wells i ett pressmeddelande.

De olika instanserna uppges ofta rikta sig mer till mammor än till pappor, både genom hur den fysiska miljön ser ut och genom hur personalen pratar med föräldrarna.

Resultatet visar att pappor känner sig förbisedda eller att deras frågor kring graviditet, barn och föräldraskap inte bemöts. Med andra ord att deras roll som förälder inte upplevs lika viktig.

– I jämförelse med andra länder är svenska pappor väldigt involverade i sina barns vård och fostran. Men om Sverige vill skapa ett mer jämställt samhälle behövs det förändringar i stödet till pappor samt att deras föräldraroll stärks, både inom barnhälsofältet, familjepolitiken, arbetsplatser samt i samhället generellt.

Resultaten från avhandlingen uppges ha stor betydelse för den svenska barnhälsovårdens och hela barnhälsofältets verksamhet då visar på behovet av att även inkludera pappor och anpassa verksamheterna mer efter deras behov.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset