Att ge alla elever i en klass samma undervisning gynnar enbart de medelmåttiga, skriver Marie-Therése Arén.
Att ge alla elever i en klass samma undervisning gynnar enbart de medelmåttiga, skriver Marie-Therése Arén.

Jag välkomnar uppdelning av klasser baserad på prestation. Så regeringens förslag att förbjuda skolors uppdelning av flickor och pojkar i undervisningen riskerar att hämma kvinnors lärande i det långa loppet eftersom kvinnor är överlägsna i samtliga skolämnen förutom idrott, skriver Marie-Therése Arén.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Att kvinnor och män fortfarande inte är jämställda är ett stort problem men ett givet faktum i dagens Sverige. Trots det, är Sverige ett av världens mest jämställda länder. Att varje individ ständigt strävar efter att behandla andra lika oavsett kön är viktigt för att klyftorna mellan kvinnor och män ska minska. Men ska man behandla alla lika även om vissa individer är olika?

I veckan rapporterade utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) att regeringen vill förbjuda skolor att dela upp flickor och pojkar i undervisningen. Ett sådant förbud riskerar att hämma kvinnors lärande i det långa loppet. Enligt forskning genomförd av en professor på Lunds universitet vid namn Maria Stanfors är kvinnor överlägsna i samtliga skolämnen förutom idrott.

LÄS MER: Debatt: Regeringen måste skydda flickor från könsstympning

Att ge alla elever i en klass samma undervisning gynnar enbart de medelmåttiga. För de som presterar sämre blir ribban för undervisningen placerad för högt. De riskerar att hamna efter och ett negativt hjul sätts i rullning. En lärare i den genomsnittliga klassen bestående av 20 elever har inte möjlighet att se till allas individuella behov. För de elever med naturlig fallenhet för ämnet blir ribban satt för lågt och undervisningen fungerar då snarare som en bromskloss i lärandeutvecklingen.

Jag välkomnar uppdelning av klasser baserad på prestation. Idag bygger svensk barnuppfostran på att alla ska gjutas i en och samma form. Allt som avviker från det normala anses negativt, istället för att unika egenskaper uppskattas och bejakas. Hade kvinnor som i snitt presterar överlägset fått separat undervisning hade kvaliteten på denna troligen varit högre. Dessutom hade de lärt sig mer då nivån på lärandet anpassats till deras eget kunskapsläge.

Samhället har blivit så besatt av att släta över skiljaktigheter mellan könen att det riskerar att snarare stjälpa än hjälpa kvinnor ur ett jämställdhetsperspektiv. Hade högpresterande elever fått anpassad undervisning hade majoriteten av dessa, av forskningen att döma, varit av kvinnlig könstillhörighet. Kanske hade det gett flickor det försprång ut i arbetslivet de behöver för att skillnader mellan könen ska utjämnas ytterligare.

LÄS MER: Debatt: Stopp skolföräldrar, nu har ni gått över gränsen

En annan faktor som talar för prestationsbaserad indelning är att flickor tenderar att utvecklas i snabbare takt än pojkar. Pojkar ligger de facto efter i utvecklingen i förhållande till flickor i samma ålder. Enligt Skolverket utvecklas förmågan till koncentration, uppmärksamhet och språkmognad tidigare hos flickor. Ur ett sådant perspektiv är det nästan oförståeligt hur man kan integrera elever med så varierande förutsättningar i samma lärogrupp. Borde inte flickor då snarare studera med pojkar som är några år äldre med likvärdig mognadsgrad?

Regeringens ska även utreda om det går att stärka regelverket kring de religiösa friskolorna där könsuppdelad undervisning kan ske slentrianmässigt, men om problemet främst existerar där; är det då verkligen rimligt att resten av Sveriges lärosäten ska behöva anpassa sig efter lagen om uppdelningen skett i undantagsfall och fungerat framgångsrikt? Är det inte bättre att Skolverket använder sig av sina verktyg för att försöka få utvecklingen på skolor där problemen existerar i rätt riktning?

Marie-Therése Arén, student

Om debattören

• 22 år.

• Studerar på Lunds universitet.

• Har ett stort intresse för samhälle och politisk filosofi.

Om debatten

• I dag är det tillåtet för skolor att ha könsuppdelade klasser i olika ämnen. Skolinspektionen har tillåtit det så länge pojkar och flickor får likvärdig undervisning.

• Nu begär regeringen av Skolverket att de ska utreda ett förbud mot könsuppdelade klasser. Förbudet skulle innebära att skolor inte får får dela upp pojkar och flickor regelmässigt, utan bara undantagsvis och under särskilda förutsättningar.

LÄS MER: Debatt: Digitaliseringen skapar klyftor och utanförskap

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset