Andreas Cederlund, sakkunnig inom tandvård på Socialstyrelsen. 
Andreas Cederlund, sakkunnig inom tandvård på Socialstyrelsen. 

Svenskars tandhälsa har förbättrats – men inte för alla. Skillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper ökar och många avstår fortfarande från att gå till tandläkaren för att det kostar för mycket. Det visar siffror från Socialstyrelsen.

Svenskarnas tänder blir allt friskare, till exempel minskar karies bland ungdomar i åldern 12-19 år och antalet vuxna som måste dra ut tänder blir allt färre, enligt Socialstyrelsens lägesrapport. Men skillnaderna i tandhälsa mellan olika grupper i samhället ökar.

►LÄS MER: Eva, 68, fick dra ut 11 tänder efter besöket på City Dental

Enligt statistiken hänger antalet tanduttagningar (att dra ut en tand), ihop med utbildningsnivå. Hos dem som enbart gått ut grundskolan gjordes drygt 10 tanduttagningar per 100 invånare 2014. Motsvarande siffra för personer med eftergymnasial utbildning var knappt 5, alltså mindre än hälften.

– Tittar man på antalet tanduttagningar över tid minskar de i alla grupper, även bland lågutbildade, men det minskar fortare bland de som har högre utbildning, säger Andreas Cederlund, sakkunnig inom tandvård på Socialstyrelsen.

LÄS MER: Här är de största tandvårdsföretagen – så många anmälningar har de

Arbetslösa, lågavlönade, långtidssjukskrivna, ensamstående samt utlandsfödda väntar längst med att söka vård, enligt en rapport från Försäkringskassan. De har också sämre självskattad tandhälsa än övriga grupper.

Det finns även ett ökat tandvårdsbehov bland asylsökande barn och ungdomar. En folkhälsoenkät visar att 64 procent av dem som inte gått till tandläkaren, trots behov, avstått av ekonomiska skäl. Inom vuxentandvården råder fri prissättning och patienterna får själva stå för en stor del av kostnaderna, vilket kan utgöra en tung utgift för många.

– Det är ett av huvudskälen till att man avstår. Men det kan också bero på orsaker som att tandläkaren ligger för långt bort eller man har tandläkarskräck, säger Andreas Cederlund.

LÄS MER: City Dental kritiseras av IVO: "Du får det du betalar för"

Tandhälsan skiljer sig också mellan olika län. Flest tänder dras ut i Gävleborg 7,4 per 100 invånare. I Värmland dras minst tänder ut, 5,7 per 100 invånare. En bidragande orsak kan vara den socioekonomiska faktorn men även åldersfördelningen bland invånarna, enligt Andreas Cederlund. I dagsläget är åldersgruppen 65-70 i behov av mest tandvård. – De går till tandläkaren mest av alla för att de har många lagningar som gått sönder och måste göras om. Samtidigt ser vi en snabb förbättring i tandhälsan för att de sjuka försvinner ut och unga friska personer kommer in.

►LÄS MER: Erik, 33, fick tänderna förstörda på lågpriskliniken

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Hälsa