En stor del av svenska militärens uppdrag i Mali handlar om att skapa kontakt med civilbefolkningen.
En stor del av svenska militärens uppdrag i Mali handlar om att skapa kontakt med civilbefolkningen.

Det svenska försvaret har militär personal på plats i flera konfliktzoner runtom i världen. Tobias är en av de svenska soldater som befinner sig i Mali, där han har varit sedan i somras. Han planerar att fortsätta som soldat i utlandet även i framtiden.

– Jag saknar kylan. Här kan det bli ganska varmt, som mest har jag upplevt 56 grader i solen, säger Tobias som är soldat i den svenska styrkan som befinner sig i Mali på uppdrag av FN.

LÄS MER: FN-soldat dödad i Mali

Tobias har befunnit sig i Mali sedan början av sommaren. Han och de andra svenska soldaterna arbetar med underrättelseuppdrag.

– Det handlar om att samla in information. Vi pratar med alltifrån tjänstemän till grönsakshandlare för att få koll på läget. Sedan lämnar vi informationen vidare till vår uppdragsgivare.

Längden på en arbetsdag varierar beroende på vilka uppdrag Tobias och hans enhet får. Ofta är de ute på patrullering antingen på för- eller eftermiddagen. Men ett uppdrag kan också hålla på längre än så.

– Ibland är vi ute en vecka i sträck, det beror på vad vi har för arbetsuppgifter.

Mali är det land där Sverige för tillfället har flest soldater på plats, sammanlagt handlar det om cirka 250 personer. I många andra internationella konfliktzoner har försvarsmakten ett mindre antal personer närvarande.

– Det är bra för Sverige att ha personal i oroliga områden eftersom det ger oss en bättre bild av läget. Samtidigt tar det mycket tid och resurser för att det ska fungera, säger Anders Olsson, major. 

Flera av insatserna där Sverige deltar leds av FN. Men svenska militärer medverkar också på platser där arbetet leds av NATO eller EU.

– När Sverige är med i en operation under NATO-flagg handlar det alltid om uppdrag och mandat som NATO blivit tilldelade av FN.

Tobias tror att det finns fördelar med att som militär ingå i FN-styrkorna.

– Jag upplever att vi blir positivt bemötta och vi har lätt för att komma i kontakt med civilbefolkningen i Mali. De flesta känner till att den blå FN-baskern är en symbol för fred. Han har själv inte varit med om någon situation som han har upplevt som direkt hotfull.

– Visst blir man påverkad när det händer något. Men vi har en bra sammanhållning i gruppen och det tror jag är extra viktigt i sådana lägen.

Att ha en utlandstjänst inom försvarsmakten innebär förstås att man ä borta från familj och vänner under långa perioder. Det kan kännas tufft ibland, menar Tobias. Men han skulle gärna fortsätta och jobba i andra konfliktzoner när han är klar med sin tjänstgöring i Mali.

LÄS MER: Självmordsattack mot svenskar i Mali

– Det här är något som jag har utbildat mig för och det känns bra att få användning för min kunskap. Jag känner att det går att göra skillnad i det här jobbet.

Fotnot: av säkerhetsskäl vill Tobias inte uppge sitt efternamn.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Försvaret