Regeringen har beslutat att Sverige ska ratificera och ansluta sig till det så kallade Nagoyaprotokollet.

Protokollet ingår i den internationella konventionen om biologisk mångfald vars avsikt är att skydda jordens vilda djur och växter. Det reglerar rättigheterna för urbefolkningar vid utnyttjandet av genetiska resurser i naturen.

– Detta är ett viktigt steg i Sveriges internationella arbete för att bevara och stärka den biologiska mångfalden, säger miljöminister Karolina Skog (MP).

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset