Anna Ek, ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, och Adriano Mérola Marotta, Refugees Welcome Sverige.
Anna Ek, ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, och Adriano Mérola Marotta, Refugees Welcome Sverige.

Slopa regeringens asylinskränkande lagförslag och stoppa svensk vapenexport till diktaturer och krigförande länder. Först då kan vi vara stolta över Sverige, skriver debattörerna.

Sedan regeringsombildningen har justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) fått ett nytt ansvarsområde: vapenexporten. Sverige beväpnar i dag krig och auktoritära stater och reser murar mot de människor som försöker fly ifrån det. Det är en omänsklig och kortsiktig politik. 

Om vi vill vara ett land som bidrar till fred och mänskliga rättigheter kan vi inte bortse från att vapen som säljs oftast är till för att användas. Människor på flykt är en förväntad konsekvens av krig. Vi är oroade att den skärpning av regelverket för vapenexport som pågått sedan 2011 ytterligare skjuts på framtiden. Krigsmaterielexportöversynskommittén, KEX, lämnade för ett drygt år sedan över sitt förslag till regeringen men frågan bereds fortfarande. Under tiden fortsätter den svenska vapenexporten som vanligt.

►LÄS MER: Elvira, 8, vill att Sverige slutar med vapenexport – kritiserar Löfven

Samtidigt benämns människor på flykt alltmer som belastningar och kostsamma utgifter. Vi efterlyser en självkritisk diskussion om en av grundorsakerna till att människor tvingas fly från första början. Som en av världens största vapenexportörer per capita har också Sverige ett medansvar. Svenska regeringar har under alla år hävdat att vapenexport behövs för vår säkerhet, men priset är lidande för människor i krigszoner och förtryckarregimer.

Sverige beväpnade USA och Storbritannien vid invasionen av Irak, trots att regeringen tog ställning emot invasionen. Irak ligger nu i spillror och plågas av terrorgruppen Daesh. Saudiarabien och Förenade Arabemiraten köper regelbundet krigsmateriel från Sverige, två länder som leder kriget i Jemen. I Turkiet skjuts syriska flyktingar ihjäl av turkiska gränsvakter. EU har tecknat ett avtal för att hindra människor på flykt från att lämna Turkiet. För Sverige kostar uppgörelsen 700 miljoner skattekronor.

Den andrumspolitik och det lagförslag regeringen föreslår träda i kraft den 20 juli syftar till att kraftigt minska möjligheterna för människor att söka skydd i vårt land, begränsa möjligheterna till familjeåterförening och minska framtidshoppet för dem som tvingas leva under tidsbegränsade uppehållstillstånd. Lagförslaget har fått kraftig kritik från flera håll, bland annat från Amnesty, Röda Korset och Svenska Kyrkan. Barnombudsmannen kallade lagförslaget barnfientligt. Är det inte människorna som flyr undan krig och förföljelse som behöver andrum?

LÄS MER: Professorn: Tredje världskriget har redan börjat

Kommer Sveriges regering att låta vapenexporten fortsätta som vanligt samtidigt som de människor som flyr ifrån dess konsekvenser stängs ute? I stället för att inskränka människors möjlighet att söka skydd undan krig och förtryck borde det vara vapenexporten som stoppas. Första stegen måste vara att slopa regeringens asylinskränkande lagförslag och stoppa svensk vapenexport till diktaturer och krigförande länder. Först då kan vi vara stolta över landets solidariska roll i världen som försvarare för fred och mänskliga rättigheter.

Anna Ek, ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 

Adriano Mérola Marotta, Refugees Welcome Sverige

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Debatt