Bilden av Sverige har blivit mer positiv i USA och Kanada. Arkivbild.
Bilden av Sverige har blivit mer positiv i USA och Kanada. Arkivbild.
Samhälle TT

Spridningen av missvisande information om Sverige har ökat. Trots det har både amerikaner och kanadensare fått en mer positiv bild av Sverige under det senaste året.

När USA:s president Donald Trump på ett politiskt möte i februari indikerade att "något hänt i går kväll i Sverige", när han talade om terrorism i Europa, tycktes Sverigebilden sättas i gungning.

Men varken det eller den ökande spridningen av missvisande information generellt har rivit upp den starkt positiva bild som nordamerikaner har av Sverige.

Mer än var fjärde amerikan, 29 procent, säger att deras bild av Sverige har blivit mer positiv under det senaste året, och bland kanadensarna är motsvarande siffra 15 procent. Framför allt unga i storstäder har blivit mer positiva. De anger också att de konsumerar media som är mest positiv.

Inget genomslag

Det indikerar att den ökande andelen information om Sverige som är onyanserad, ibland rentav missvisande, inte har fått genomslag i den bredare allmänheten, säger Sergio Guimaraes, tillförordnad chef för enheten för Sverigekommunikation på Svenska institutet.

Över hälften av både amerikanerna och kanadensarna är mycket positiva till Sverige. Det handlar bland annat om att många värdesätter områden som innovation, hållbarhet, utbildning och respekt för mänskliga rättigheter som är viktiga för Sverige.

Samtidigt är 7 procent av deltagarna i USA och 5 procent i Kanada mycket kritiska till Sverige.

I båda länderna säger runt 6 procent att de fått en mer negativ bild det senaste året. De som är kritiska är de som placerar sig till höger på en traditionell politisk vänster-höger skala, enligt Sergio Guimaraes.

De tycker att de viktigaste samhällsämnena i stort, inte bara när det gäller Sverige, är migration, integration, ordning och säkerhet, säger han.

Andra frågor

Samtidigt ser trenden med en ökad spridning av missvisande information, inte bara riktat mot Sverige utan generellt, ut att fortsätta.

Vi får andra frågor i dag än vi fick för några år sedan. I dag ställs frågor om röda stugor, men även om migration, säger Sergio Guimaraes, och fortsätter:
Vågen av desinformation är något vi måste förhålla oss till.
Bilden av Sverige har blivit mer positiv i USA och Kanada. Arkivbild.
Bilden av Sverige har blivit mer positiv i USA och Kanada. Arkivbild.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset