Hade solkorset – som är en variant på hakkorset – suttit som en symbol på någons jacka hade bäraren riskerat att bli dömd för hets mot folkgrupp. Men som monument på en liten bergsknalle i Värmdö tycks den kunna stå orörd. Här tronar svensk historias största nazistmonument.

Monumentet uppfördes 1937 av Carl-Ernfrid Carlberg, sin tids största finansiär av den svenska naziströrelsen – som har dömts för att ha spridit nazistisk propaganda och som fört listor över judar i Sverige.

Thomas Widlund är före detta generalsekreterare vid Svenska gymnastikförbundet, driver skolan Lillsved några hundra meter från monumentet. Skolan grundades av familjen Carlberg i samband med att monumentet uppfördes, men den nuvarande ledningen tar självklart avstånd från Carl-Ernfrids Carlbergs idéer.

– Det är många som inte tycker att det inte är särskilt trevligt att monumentet får stå där. Det har jag stor förståelse för. Den var ju kopplad till hans idéer om sällskapet Manhem, som var en ultranationalistisk förening där många kända nazister ingick, säger han han.

Stenen uppfördes i anslutning till gymnastikfolkhögskolan, men står i dag på privat mark, avsides från gängse promenadstigar och vägar. Däremot kan delar av den ses från sjösidan. 

Helene Lööw, som forskat om nazismen i Sverige, tycker att det borde finnas informationstavlor kring monumentet, som förklarar dess ursprung. 

– Det är klart att man kan bevara det som en minnesplats för att stämningar som fanns ute i Europa på den tiden även fanns här. Men då borde man ha en skylt med förklarande texter, säger hon.

Solkorset har, liksom svastikan, ett tidigare ursprung än nazismen, men plockades upp av nazister på 30-talet. Förutom som symbol för Manhem användes den också som partisymbol av det norska nazistpartiet.

Den minnestavla som är en del av monumentet listas av Riksantikvarieämbetet som fornminne, men skyddas ändå inte av kulturminneslagen.

– Den som äger marken skulle kunna ta bort den. Det behövs inget tillstånd ur fornlämningssynpunkt för att flytta på den, enligt Agneta Åkermark-Kraft på Länsstyrelsen.

Metro har inte lyckats få tag på den privatperson som marken tillhör.

Urban Brådhe
Monumentet på Värmdö restes 1937 av nazisten Carl-Ernfrid Carlberg.
Urban Brådhe

Monumentet på Värmdö restes 1937 av nazisten Carl-Ernfrid Carlberg.

Urban Brådhe

Monumentet på Värmdö restes 1937 av nazisten Carl-Ernfrid Carlberg.

Urban Brådhe

Monumentet på Värmdö restes 1937 av nazisten Carl-Ernfrid Carlberg.

Urban Brådhe

Carlberg själv på minnesstenen.

Urban Brådhe

Skalden Pehr Henrik Ling grundade Gymnastiska centralförbundet på 1800-talet och får också pryda sockeln.

Scanpix

Solkorset förknippas med den nordiska nazismen. Här är norrmannen Knut Hamsun med ett solkors på kavajslaget.

Urban Brådhe

Symbolen används än i dag av högerextrema. Här som en symbol för den internationella vit makt-rörelsen.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset