Friends Arena. Arkivbild.
Friends Arena. Arkivbild.

När Fabeges utökar ägandet i Friends Arena ska Svenska fotbollförbundets risk i projektet minska. Det spelar ingen roll att förbundets andel är lika stor som före affären.– Det finns en stor förståelse för vår begränsade ekonomiska kapacitet, säger ordföranden Karl-Erik Nilsson.

"Ägandet av andelarna i Arenabolaget innebär en ekonomisk risk".

Meningen står att läsa i Svenska fotbollförbundets senaste årsredovisning, för 2015. Enligt förbundsordföranden Karl-Erik Nilsson minskar den risken i och med att Fabege förvärvar Solna stads, Peabs och Jernhusens andelar.

– Arenabolaget blir av med skulder och finansiella kostnader som varit tunga att bära. Det här skapar betydligt bättre förutsättningar för 2017 och är väldigt glädjande för förbundets ekonomi, säger han till TT.

Efter affären äger Fabege 66,7 procent. Fotbollsförbundet kontrollerar resten av aktierna, varav 11,1 procent genom intresseföretaget Cooperante.

Förutsättningen för att Fabege skulle utöka ägandet var att de övriga aktieinnehavarna sköt till totalt runt en halv miljard kronor, varav SvFF stod för 20 miljoner. Kapitaltillskottet ska i huvudsak täcka framtida förluster.

"Svagaste aktören"

Enligt den ursprungliga planen skulle fotbollsförbundet i en nyemission minska sin ägarandel till cirka 17 procent – något som nu inte blir av. Nilsson menar ändå att risken i ägandet minskar.

– Vår ägarandel är en sak. Hur stor del av underskottet vi tar är en annan. Vi är självklart den svagaste aktören men de övriga har insett värdet av en nationalarena, säger han.

Förbundets egna kapital urholkades med 315 miljoner kronor, från 429 till 114 miljoner, mellan 2012 – då arenan stod klar – och december 2015.

Under 2014 och 2015 var den sammanlagda förlusten över 80 miljoner kronor – exklusive Cooperantes minusresultat på 30 miljoner för 2015 – samtidigt som kassan minskade med ännu lite till.

Dystra siffror

Fabege räknar med att årets förlust för Arenabolaget blir ungefär lika stor som 2015, då den uppgick till nära 270 miljoner kronor. SvFF har förbundit sig att skjuta till ytterligare 20 miljoner under 2017.

Trots de dystra siffrorna har fotbollsförbundet inga planer på att försöka avyttra sin andel i arenan.

– Vi har varit arenaägare i olika omfattning i över 100 år och kommer att vara det även i fortsättningen, säger Karl-Erik Nilsson.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset