I bostadsbristens spår och de senaste månadernas debatt om kommunernas förmåga att kunna inhysa nya invånare i städerna har en del radikala förslag presenterats. Byggtakten i Sverige har helt enkelt inte motsvarat befolkningsökningen, och istället för att låta städerna utvecklas i den mån de klarar av, och växa på ett socialt hållbart sätt, har både liberaler och socialister tillåtit sig drömma iväg. Bostadsminister Mehmet Kaplans idéer om modulhus eller ett nytt miljonprogram borde få varenda västerlänning att höja på ögonbrynen. Idén om att bygga billiga bostäder med den mest simpla modernistiska arkitekturen har testats i nästan varenda europeisk storstad och i stort sett alltid slutat i katastrof.

► LÄS MER: Åkesson: "SD och M får majoritet – nu skulle vi kunna styra landet"

Det stora problemet med den moderna arkitekturen är att den en dag kommer bli omodern. Den är simpel och så fort den förlorat sin skönhet, om den ens haft någon från början, kommer den också förlora sin funktion och således sitt värde eftersom ingen kommer vilja veta av den. Hade du i dag fått välja de enda klädesplagg, skor och frisyr du ska ha för resten av ditt liv hade du givetvis inte valt det som är inne för stunden, utan något som garanterat alltid kommer vara estetiskt tilltalande. På precis samma sätt måste vi resonera i utformningen av våra städer, de byggnader som byggs ska kunna stå i många generationer – inte rivas efter att ha blivit övergivna på grund av förfulning.

Låt inte historien upprepa sig. Miljonprogrammet, tillsammans med rivningen av många av våra vackra stadskärnor för byggnation av gallerior och parkeringshus, torde vara den största förstörelsen av svensk byggnadskultur någonsin. Eländet som följt miljonprogrammet, vars bostäder till en början sågs som moderna och fräscha, är ett problem som vi tampas med än i dag. Både dyra och tillfälliga modulbostäder samt tanken om ett nytt miljonprogram kommer i slutändan öka den sociala segregation som alla partier i dag arbetar för att bli av med.

Skönheten måste spela en stor roll för våra städers arkitektur då människan dras till det som är vackert. Svenska politiker, från höger till vänster, måste därför vara betydligt mer återhållsamma med de arkitekter som avser experimentera med städernas arkitektur. För byggnader som är tänkta att stå i generationer måste vi tänka betydligt mer långsiktigt än vad vi gör idag om vi vill att dessa ska överleva över tid. Det är ingen slump att vissa byggnader står i flera hundra år medan andra rivs efter ett halvsekel, när byggnaderna förlorar sin skönhet förlorar de också sin funktion.

► LÄS MER: Byggarbetaren Pål: "Jag väcker er inte för att jävlas"

En enkel eller billig lösning på dagens bostadsbrist kommer endast lämna över problemet till kommande generationer. Vi kanske löser nuvarande bostadsbrist, men problemen som uppstår kommer vara betydligt svårare att hantera än dagens. Dyra och tillfälliga modulhus eller miljonprogram kommer nämligen skapa precis samma problematik som vi ser i dagens förorter, oavsett hur fräscha eller moderna de är när de står färdiga.

Det stora dilemmat ligger i att den moderna arkitekturen en dag kommer att bli omodern, medan det klassiska kan stå i århundraden – låt oss tänka långsiktigt och inte upprepa historiens misstag.

Pontus Andersson

Andra vice talesperson och kulturpolitisk talesperson för Ungsvenskarna – SDU

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset