Inom "islamism" ryms både militanta och fredliga tolkningar av islam.
Inom "islamism" ryms både militanta och fredliga tolkningar av islam.

Olika begrepp som förknippas med terrorism eller islam florerar i medier och i politiken samt på olika sociala plattformar. Metro listar några vanliga ord och begrepp och vad de betyder så att du inte misstar dig.

Linus Gustafsson är statsvetare och forskar om politiskt våld och terrorism på Försvarshögskolan. Han betonar att det finns olika varianter av de följande begreppsdefinitionerna.

– Inom akademien använder man nödvändigtvis inte samma definitioner och begrepp som inom statliga myndigheter. När jag skriver om ”terrorism” så är det många gånger politiskt eller religiöst motiverat våld eller hot om våld, vilket nödvändigtvis inte ligger helt i linje med svensk lagstiftning och de rekvisit som listas där.

Våldsbejakande islamistisk extremism. Det som identifierar våldsbejakande islamistisk extremism är syftet att, med hjälp av våld eller hot om våld, förändra samhället i odemokratisk riktning.

Jihadism är en ideologisk position inom islam. Jihadister betonar särskilt betydelsen av jihad i den snävare och bokstavliga innebörden ”heligt krig”.

Radikalisering är den process fram till att en person eller en grupp stödjer eller utövar ideologiskt motiverat våld för att främja en sak.

LÄS MER: Det här är skillnaden mellan hijab, niqab och chador

Islamiska staten (IS eller ISIS) är en väpnad terrorgrupp. I juni 2014 utropade ett världsvitt kalifat och i dag ockuperar de områden i Syrien och Irak.

– IS beskrivs ibland som salafist-takfiri jihadism, det är en ganska bra beskrivning på verksamheten och används ibland synonymt med jihadism, jihadi-salafism/salafi-jihadism, militant jihadism, militant islamism, väpnad jihad med flera, säger Linus Gustafsson.

Daesh är den arabiska förkortningen för IS, men används inte av IS själva. Förkortningen liknar det arabiska ordet för trampa ned eller krossa och därför har ordet börjat användas i Mellanöstern och från politikers håll för att visa avståndstagande från IS.

Terrorism kan definieras på många sätt, men inkluderar oftast att det handlar om ideologisk våld i syfte att sprida skräck med avsikt att uppnå politiska mål. Terrorism är ett brott enligt svensk lagstiftning.

Takfirism innebär att en muslim beskyller en annan muslim för att inte vara trogen tron.

– IS beskrivs som salafister som bedriver jihad som också bedriver takfirism  vilket innebär att de inriktar sig mot andra muslimer som de kallar ”otrogna”, ”avfällingar”,”kaffir/kuffar”, till exempel shiamuslimer. Därav begreppen salafism, jihadism och takfirism, berättar Linus Gustafsson.

Islamism är ett begrepp för olika tolkningar av islam som används i politiska syften. Inom islamism ryms både militanta och fredliga varianter.

LÄS MER: Ny utbildning ska lära mammor att känna igen extremism hos sina barn

Salafism kallas en rörelse inom islam med en företrädare som predikar att återgå till islams grundläggande källor. Salafister är bokstavstrogna och motsätter sig tolkning av koranen och moderna muslimska synsätt. De vill att islam ska praktiseras i enlighet med de tre första generationerna muslimer.

– Det finns även olika undergrupper till olika begrepp. Till exempel finns salafister som kan beskrivas som fundamentalister utan polistisk agenda, och så finns salafister som anser att religionen ska utgöra grunden av samhällsordningen, säger Linus Gustafsson.

Kalifat används som benämning för en islamisk stat där styrelseskicket baseras på sharialagar. Begreppet hänvisar till förgångna islamska imperium i mellanöstern som styrdes av en kalif som ansågs vara andlig och värdslig ledare.

Definitionerna kommer från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors (MUCF) rapport om våldsbejakande islamistisk extremism som är skriven av Evin Ismail, doktorand i sociologi vid Uppsala universitet. Linus Gustafsson har förtydligat eller förklarat utifrån sin roll som expert på området.

LÄS MER: Terrorresenär: Jag åker på jihad

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset