En anställd på barnkirurgin i Lund lämnade ut känsliga patientuppgifter i ett röstmeddelande – som hamnade hos helt fel person. "Det är synnerligen allvarligt", säger Nils Funcke, expert på yttrandefrihet och sekretess.

Under måndagen fick en anställd på Metro ett röstmeddelande från barnkirurgin i Lund som visade sig vara en felringning. Men avsändaren hade inte bara hamnat hos fel mottagare – utan lämnade även ut patientens fullständiga namn och känsliga uppgifter över telefon.

Så här lät delar av röstmeddelandet:

”Hej mitt namn är XX, sekreterare på barnkirurgen i Lund. Vi har fått en remiss på XX. Vi skulle kalla henne rätt så snart för att bedöma någonting som hon har vid anus.”

Sekreteraren meddelade därefter att det inte fanns tid för att hinna skicka ut en skriftlig remiss innan det inbokade läkarbesöket.

LÄS MER: Kirurg opererade fel fem gånger – ungdom fick flera hjärnblödningar

Kan anmälas till IVO

Nils Funcke, journalist och yttrandefrihetsexpert, är kritisk mot sjukhuset som han anser har brustit i sina rutiner.

– Jag har svårt att förstå att man inom sjuvården överhuvudtaget lämnar meddelanden i röstbrevlådor. Ska något distribueras muntligen får det antingen ske att patienten sitter mitt emot personalen, eller också att man ringer upp och försäkrar sig om att det är rätt mottagare, säger han och fortsätter:

– Det är synnerligen allvarligt när så känsliga personuppgifter kommer på drift. Det ska bara inte läcka ut – vare sig i form av dokument eller ens muntligt på något sätt.

Nils Funcke, journalist och expert på yttrandefrihet och sekretess.
Foto: Janerik Henriksson / TT /

Enligt Nils Funcke kan incidenten Lex Maria-anmälas till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

– Nummer två är att de själva långtgående ser till att det finns klara och tydliga regler för hur man får kontakt med patienter, och att den informationen då når alla berörda, säger han.

LÄS MER: Lotta kämpade för att få cannabismedicinen Sativex

Ska se över rutinerna

Enligt Elisabeth Olhager, verksamhetschef på barn-och ungdomskirurgin i Lund, arbetar sjukhuset i nuläget inte utifrån en rutin kring röstmeddelanden.

– Det här handlar förmodligen om att man har fått en återbesökstid som man vill fylla, och då har man kontaktat familjen. Det görs ju för att man vill erbjuda tid så snart som möjligt, säger hon.

Men efter felringningen ska nu sjukhuset se över sina rutiner för att förhindra att något liknande inträffar igen.

– Jag måste betona att det här är väldigt, väldigt olyckligt. Vi kommer att följa upp det här, och jag kommer att underrätta förvaltningschefen och göra en avvikelse, säger Elisabeth Olhager.

– Vi måste skriva rutin för hur man gör helt enkelt. Det går inte att lämna meddelande om man inte är helt säker på vem det är.

Sekretesskydd för patienter

Inom hälsa-och sjukvården gäller samma sekretesskydd för alla patienter. Tystnadsplikt betyder att ingen inom vården får lämna ut uppgifter om patienten utan patientens godkännande. Det gäller till exempel uppgifter om den sjukdom man har, den behandling man får, eller om ens privata situation.

Tystnadsplikten gäller all personal inom vården, oavsett om det är inom offentlig eller privat vård, och oavsett om det är läkare, sjuksköterskor eller administrativ personal.

Den som bryter mot tystnadsplikten kan dömas i domstol, men också bli av med sin legitimation.

Källa: 1177

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om sjukhus vård Ivo