Fågelinfluensan har kommit till Sverige. Två fall har påträffats i Skåne. Arkivbild.
Fågelinfluensan har kommit till Sverige. Två fall har påträffats i Skåne. Arkivbild.

För första gången har svenska tamfåglar drabbats av fågelinfluensa. Statens veterinärmedicinska anstalt ser allvarligt på det inträffade och nu ska besättningen avlivas.

Två fall av fågelinfluensa har konstaterats i Skåne, enligt analyser hos Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Det ena fallet gäller en vild fågel, en knipa, som hittats i Vellinge kommun och som bekräftats bära på fågelinfluensa av typen H5N8, samma typ som i Danmark smittat vilda måsar, änder och svanar.

Det andra fallet gäller en värphönsbesättning utanför Helsingborg som nu isolerats på Jordbruksverkets initiativ i väntan på att besättningen ska avlivas.

EU-lagar

Den aktuella virusvarianten smittar inte människor, men har smittat vilda fåglar i Sverige förut. Detta är dock första gången som tamfåglar drabbas, något SVA ser allvarligt på.

– Absolut, inte minst på grund av de stora konsekvenser som det får för näringen och den drabbade uppfödaren. Det här kommer antagligen resultera i att Jordbruksverket går ut och rekommenderar uppfödarna att ytterligare se över sina rutiner, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog, vid SVA.

Exakt vilken virusvariant som drabbat gården vet man ännu inte, mer än att det rör sig om H5.

– Men det spelar egentligen ingen roll. Det räcker med att det är H5 för då börjar EU:s lagstiftning att gälla och som innebär att vi måste avliva djuren och sätta upp restriktionszoner, säger Karl Ståhl.

Anläggningen behöver även genomgå en fullständig sanering för att förhindra ytterligare spridning.

Hårt drabbade

Redan förra veckan införde Jordbruksverket skyddsnivå 2 för fågelinfluensa i Sverige. Det innebär bland annat att fjäderfä ska hållas inomhus och, om det inte går, vara inhägnade utomhus men utfodras med foder och vatten inomhus eller under skydd utomhus.

– Vi hoppas kunna och gör allt som står i vår makt för att hejda ett större utbrott av fågelinfluensan, säger Karin Åhl, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.

En gång tidigare, år 2006, har en svensk fågelbesättning smittats av fågelinfluensa. Men det gällde en farm för uppfödning av vilda änder i Kalmar län.

– Fågeluppfödarna i Skåne är hårt drabbat just nu, eftersom det även finns ett pågående utbrott av newcastlesjuka. Det är en mycket smittsam sjukdom och vi har utbrott av den vartannat år ungefär, säger Karl Ståhl.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset