I hela Sverige engagerar sig unga människor för ett bättre samhälle. Utan deras föreningar skulle det vara svårare att utveckla demokratin i Sverige, och därför behöver de mer resurser.

De olika ungdomsförbunden samlar människor som har viktiga perspektiv och gör att samhället utvecklas. Unga Synskadade i Svedala ser till att skolor verkligen inkluderar ungdomar med synskador. Röda Korsets Ungdomsförbund i Göteborg har kompisgrupper där frivilliga fixar aktiviteter med ensamkommande flyktingbarn.

De har också läxhjälpsgrupper, frukostklubbar för ungdomar och även utbildningar om mänskliga rättigheter. Fältbiologerna i Umeå har anordnat friluftsaktiviteter och protesterat mot klimatförändringar genom demonstrationer och teaterföreställningar.

Alla de här ungdomsföreningarna blir en viktig mötesplats för unga i kommunerna. De ser till att ungas inflytande kan öka i politiken. Det är fantastiskt att se att antalet ungdomsförbund har ökat. Däremot är det sorgligt att höra att pengarna som de får från staten inte har förändrats.

För tio år sen var det 86 organisationer som fick stöd från myndigheterna, idag är de 106. Det skriver Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) i en ny rapport. Nu samlar de ungdomsförbunden i en kampanj som heter #dubblastödet. Henrietta Cahn är ordförande för Judiska Ungdomsförbundet i Sverige och berättar i ett pressmeddelande hur viktigt statsbidraget är för dem.

"Det ger oss till exempel möjlighet att stödja våra lokalföreningar ekonomiskt och administrativt så de kan bedriva verksamhet. Det ger oss också möjlighet att ha ett nationellt kansli, finansiera nödvändiga säkerhetsåtgärder för den utsatta judiska minoriteten i Sverige och bedriva opinionsbildning mot antisemitism och andra former av intolerans."

Föreningslivet är även en demokratiskola. Det är ett praktiskt sätt att lära sig hur det går till när samhället ska förändras. På årsmöten lägger de “motioner” och “propositioner”, precis som Riksdagen och Regeringen gör.

Det finns ett viktigt samspel mellan staten och föreningslivet. De pengar som kommer från myndigheter gör det möjligt med engagemang i föreningar som skapar ett bättre samhälle. Förbunden skriver debattartiklar, anordnar demonstrationer och ger svar på utredningar och remisser som Regeringen skickar ut. På så sätt kan unga personers olika perspektiv höras i samhället och politiken.

När stödet till det unga civilsamhället står stilla, blir det svårt för samhället att röra sig framåt. Ett starkt föreningsliv är nödvändigt för en levande demokrati. Det kostar inte mycket för Regeringen att pytsa in lite pengar för att stärka ungas organisering i Sverige. Det är en satsning som verkligen skulle betalas tillbaka. Dubbelt.

+ Förbundet Unga Synskadade fixade en syntolkning av Eurovision Song Contest tillsammans med Syntolkning.nu.

 Kommuner som inte inkluderar barn och unga i sitt beslutsfattande.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset