Än en gång har oskyldiga människor förlorat sina liv i en besinningslös terrorattack. Nu måste EU:s medlemsländer hålla samman för att kunna slå tillbaka mot terrorismen med full kraft. Samtidigt ska vi sluta upp bakom de europeiska värdena om demokrati, frihet och tolerans – värden som terroristerna hatar, skriver Fredrick Federley, Europaparlamentariker för Centerpartiet.

Återigen har terrorn slagit till mot Europa. Denna gång mot själva hjärtat i EU-samarbetet, Bryssel. Människor på en flygplats eller på tunnelbanan förlorade sina liv och deras anhöriga har fått hela sin framtid söndertrasad. Våra tankar finns hos offren och dess anhöriga och all vår kraft ska nu läggas på att ställa de ansvariga inför rätta och på att förhindra liknande attacker i framtiden.

► LÄS MER: Världen visar sitt stöd till Bryssel

Vid varje attack mot det demokratiska samhället, oavsett om den sker i tunnelbanan, på ett sommarläger eller på Drottninggatan i julrusningen, så skakas samhället om. Det är vid dessa attacker vi därför tydligare än någonsin annars måste sluta upp bakom de värden om demokrati, frihet och tolerans som terroristerna hatar. Dessa ord kan och måste följas upp med ett tydligt och samlande politiskt ledarskap. Ensam är inte stark i jakten på terroristerna. Med ett starkt EU-samarbete förstärks säkerhetstjänsternas möjligheter att samarbeta i såväl det förebyggande arbetet som i arbetet med att ställa terroristerna inför rätta. Att gemensamt samarbeta kring att minska tillgången till vapen, strypa terroristernas tillgångar och förhindra terroristresor är betydligt mer effektivt än 28 länders enskilda agerande.

► LÄS MER: Viktor Banke: "Rapporteringen om Bryssel är som en reklamfilm för traditionella medier"

Politiska åtgärder krävs också i Sverige. Från Centerpartiets sida har vi därför föreslagit en lång rad åtgärder. Vi vill se hårdare tag mot uppvigling, ge polisen ytterligare två miljarder över en fyraårsperiod och få fram en moderniserad terrorlagstiftning. Vi kommer självklart också att lyssna på goda idéer från andra för att se hur vi bäst och i brett samförstånd gemensamt kan bekämpa terrorismen. Det krävs också att vi samarbetar på samtliga nivåer och brett i samhället för att förhindra att unga människor radikaliseras och väljer ondskans väg.

► LÄS MER: Han pekas ut som gärningsman

Vi är nu i en tid då det krävs ledarskap och konkreta åtgärder. Säkerhetstjänst och polis måste samarbeta än mer och ges de resurser som krävs för att kunna ställa de ansvariga inför rätta. Över hela Europa, och utanför, finns krafter som gärna ser ett svagare EU, där varje nation enskilt hanterar sina utmaningar. Detta är en såväl ineffektiv som osäker väg. Därför måste EU:s medlemsländer nu gemensamt se till att hålla samman. Det är när vi samarbetar som vi också kan slå tillbaka som hårdast mot terrorism och besinningslöst våld. Vi kan varken bekämpa terrorismen ensamma eller genom att vända andra kinden till. Tisdagens attacker mot Bryssel var attacker mot de öppna samhällena i Europa. Terrorismen måste därför möta ett samlat svar från ett enat Europa. 

Fredrick Federley

Europaparlamentariker (C)

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset