En fetmaoperation ökar risken för att barnet föds för tidigt.
En fetmaoperation ökar risken för att barnet föds för tidigt.

Barn till kvinnor som genomgått fetmaoperation riskerar att födas för tidigt. Dessa graviditeter bör därför betraktas som riskgraviditeter, anser forskare.

Gravida som dessutom är feta löper ökad risk att drabbas av en rad komplikationer som kan påverka både mammans och barnets hälsa negativt. Bland annat ökar risken att barnet föds för tidigt.

Antalet gravida kvinnor som genomgått fetmakirurgi ökar, något som borde minska risken för att barnet föds för tidigt. Men en svensk studie som nu publiceras i New England Journal of Medicine visar att det i själva verket är precis tvärtom. Fetmakirurgi ökar risken för att barnet föds tidigt.

I den aktuella studien analyserade forskarna nästan 2 000 barn som fötts i Sverige av kvinnor som hade genomgått fetmakirurgi. Dessa jämfördes med barn till 6 500 kvinnor som inte hade opererats, men som hade samma kroppsmasseindex (BMI) som de opererade kvinnorna hade haft före kirurgin.

Det visade sig att de opererade kvinnorna löpte en något ökad risk att föda för tidigt, det vill säga före 37 graviditetsveckor. Bland de opererade var denna andel 8,4 procent, att jämföra med 6,8 procent bland de icke-opererade.

Därför bör dessa graviditeter betraktas som riskgraviditeter, säger forskaren bakom studien, Olof Stephanson vid Karolinska institutet, i ett pressmeddelande.

"De bör få särskild omsorg från mödrahälsovården."

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset