Den 6 april 2009 drabbades staden L'Aquila i Italien av att skalv där över 300 människor dog och omkring 10 000 byggnader skadades.
Den 6 april 2009 drabbades staden L'Aquila i Italien av att skalv där över 300 människor dog och omkring 10 000 byggnader skadades.

I april 2009 drabbades staden L'Aquila i mellersta Italien av ett skalv med magnituden 6,3. Över 300 människor dog och många kulturminnen och historiska byggnader förstördes. En grupp forskare och experter åtalades två år senare för att de inte varnat befolkningen.

Under de fyra månader som föregick skalvet i L'Aquila registrerades omkring 400 mindre skalv. Sex dagar före det stora skalvet besökte en kommission, bestående av sex vetenskapsmän och en tjänsteman, staden för att utvärdera faran kring den uppmätta ökningen av skalv i regionen.

Kommissionen kunde efter besöket inte förutsäga att det stora skalvet skulle inträffa mindre än en vecka senare och varnade således inte befolkningen.

Dömdes till fängelse

Efter skalvet inledde åklagare i Italien en brottsutredning mot de sju som ingått i expertgruppen. De dömdes 2012 till sex års fängelse vardera för flera fall av dråp och skadevållande eftersom de inte varnade i tid för skalvet.

Bland de dömda fanns tre seismologer, en vulkanolog, två seismologtekniker samt den lokale chefen för civilförsvaret. Domen väckte stor uppmärksamhet, inte minst inom vetenskapssamhället där många frågade sig vilket ansvar forskare har för naturliga processer som kan vara mycket svåra att förutse.

Vetenskapsmän friades

Domen överklagades och så sent som i november 2015 friades de sex vetenskapsmännen helt i en högre instans. Den lokale civilförsvarschefen fick sitt straff sänkt till två års fängelse.

Vetenskapsmännen var inte de enda som åtalades efter skalvet i L'Aquila. Under skalvet kollapsade ett studenthem och åtta studenter dog. De tre byggare som renoverat huset 2000 fick fyra års fängelse för vållande till annans död. Även en tekniker, som bara en vecka före skalvet kontrollerat byggnaden och bedömt den som säker, fälldes för vållande till annans död och dömdes till fyra års fängelse.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset