Brunnar kan sina eller förorenas av saltvatten.
Brunnar kan sina eller förorenas av saltvatten.

Grundvattennivåerna är väldigt låga och nu riskerar brunnar att sina. Dessutom varnar experter för att dricksvattnet kan förorenas av salt.

Grundvattennivåerna i de små magasinen, inte minst brunnar, är mycket låga jämfört med det normala för årstiden, visar SGU:s nya mätning. Bara sedan i juni har nivåerna sjunkit med 40 – 60 cm på de flesta mätstationerna.

– Det har varit torrperioder tidigare och låga nivåer, men nu snuddar det på ovanligt låga nivåer, konstaterar Lars-Ove Lång på Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Viktigt att hushålla med vattnet

När grundvattennivåerna sjunker tar kommunen hand om gemensamma brunnar. Men enskilda brunnar är ägarens ansvar.

– Då är det jätteviktigt att hushålla med vattnet och bara använda det när det är nödvändigt, säger Lars-Ove Lång.

LÄS MER: Vattenbristen: 9 tips på hur du sparar vatten

Risk för saltförorening

När grundvattennivåerna sjunker riskerar grävda brunnar att sina. I brunnar som borrats i berg kan också saltvatten ta sig in i dricksvattnet. När grundvattennivåerna sänks, kommer vattnet åt sprickor i berget, som är fulla av bakterierester och salt.

– Det kan också vara så att många tar ut mycket vatten, nu när det behövs i värmen. Det gör att man snabbare kommer åt de här platserna med saltvatten, säger Lars-Ove Lång.

LÄS MER: Bevattningsförbud i var fjärde kommun – det här innebär det

Gäller att kontrollera nivåerna

I grundvattenbrunnar finns det alltid ett värde av olika ämnen. Ämnena är det som gör att vatten smakar olika på olika platser. Ett varningstecken på att vattennivåerna är längre än de bör, är att vattnet inte längre smakar som man är van.

Lars-Ove Lång rekommenderar att man gör vattenmätningar för att säkra att vattnet som ska drickas är av tillräckligt god kvalitet.

– Man bör kontrollera sitt vatten genom att ta vattenprov för kemisk och bakteriologisk analys åtminstone var tredje år. Har man inte gjort det på ett tag så bör man göra det nu, säger han. 

9 tips för att spara in på vattnet

Tänk på att duscha kortare tid än vanligt. Fem minuter istället för tio minuter gör stor skillnad. Då kan du spara ungefär 60 liter vatten.

Duscha istället för att bada.

Tvätta inte halvfulla tvätt- och diskmaskiner utan fyll upp dem ordentligt.

Spolar du vattnet en stund för att få det kallt? Ställ in vattnet i kylskåpet istället så är det kallt när du vill dricka det.

Lämna inte kranen på samtidigt som du borstar tänderna.

Se till att byta packning och fixa droppande kranar.

Diska smart. Diska inte under rinnande vatten. Skölj i en separat balja.

Om du har en trädgård kan du tänka på att begränsa vattnandet och främst vattna under kvällarna.

Överväg att inte fylla upp poolen i trädgården om din kommun drabbats av vattenbristen.

Källa: Kalmar vatten, Havs- och vattenmyndigheten och WWF

 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset