Arbetsgivare som ger personalen tid att träna får pengarna tillbaka, visar ny studie.

Att låta sina anställda gå iväg och träna på betald arbetstid är ingen förlustaffär för arbetsgivaren. I en ny studie fick de som tränade lika mycket gjort som under en vanlig 40-timmarsvecka. Dessutom kan hälsoeffekterna ge mer tillbaka över tid.

Att lägga 2,5 timmar av sin arbetstid på fysisk träning förbättrar effektiviteten på jobbet. Det har forskarna Ulrica von Thiele Schwarz och Henna Hasson kommit fram till i en studie vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet.

I undersökningen, som gjordes vid två arbetsplatser inom tandvården, hann de som var borta 2,5 timmar med lika många patientbesök som den kontrollgrupp som arbetade en vanlig 40-timmarsvecka.
– Den ökade produktiviteten kan dels bero på att man åstadkommer mer de timmar man är på arbetet, kanske på grund av bättre ork, dels på att mindre arbetstid går åt till sjukfrånvaro, säger Ulrica von Thiele Schwarz.

De som var lediga och de som tränade öka de alltså sin produktion lika mycket. Skillnaden var att träningsgruppen upplevde att de var mer produktiva och hade mindre sjukfrånvaro än tidigare. De hade alltså en bättre självupplevd hälsa än de andra grupperna.

Om deras upplevelse stämmer överens med det verkliga antalet arbetstimmar vet man ännu inte.
– Den analysen blir klar om ett halvår ungefär, säger Ulrica von Thiele Schwarz.

Effekterna i träningsgruppen kan bli ännu bättre på sikt, tror hon.

– Eftersom hälsoeffekter av träning är mer långsiktiga blir sjukdagarna kanske färre längre fram för de som tränar.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset