Trafikskoleelever rasar mot uppmaningen

Den nya uppmaningen från trafik­skolornas nya riskut­bildning har fått eleverna att se rött.
– De har inte förstått budskapet, säger Jeanette Jedbäck Hindenburg, ordförande för Sveriges trafik­skolors riksförbund i Stockholm.

Materialet som går ut till landets alla trafikskolor avslutas med uppmaningen ”Spara liv – kör som en käring”, något som fått många att reagera.
– Tanken var att försöka vända på machouttrycket om att det är häftigt att köra fort och farligt. Vi ville visa att det är bra att köra som en kvinna,  säger Jeanette Jedbäck Hindenburg, chefinstruktör för utbildningen.

STR utgår från forskning som säger att män och kvinnor beter sig olika i trafiken. Män är exempelvis överrepresenterade i olycksstatistiken och Jedbäck Hindenburg menar att det är genetiskt.
– Det går tillbaka ända till stenåldern. Mannens hjärna är inställd på att döda mammutar, att skydda sina kvinnor och barn och att inte vara rädda. Kvinnor har ett annat upplägg, de kör säkrare.

Enligt Jeanette Jedbäck Hindenburg arbetar STR nu på att ta bort formuleringen.
– Vi trodde att svenskarna hade humor men tydligen inte, säger hon.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset