Motorvägsbron i Södertälje skadades tidigt på midsommarhelgen och kunde öppnas först i augusti. Vägen är en av de mest trafikerade lederna i landet och köbildningen har varit omfattande. Arkivbild.
Motorvägsbron i Södertälje skadades tidigt på midsommarhelgen och kunde öppnas först i augusti. Vägen är en av de mest trafikerade lederna i landet och köbildningen har varit omfattande. Arkivbild.

Trafikverket har inlett ett arbete för att göra det svenska transportsystemet, med vägar, järnväg, sjöfart och så vidare, mer robust för påfrestningar.

– Vi har haft ett antal händelser som visar att vi har ett rätt sårbart system, säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon vid trafiksäkerhetskonferensen i Tylösand.

Hon pekar bland annat på de stora konsekvenserna av sommarens olycka på en motorvägsbro på E4 i Södertälje.

I arbetet ingår att värdera om dagens resurser används rätt, och att identifiera känsliga punkter i trafiksystemet som kan behöva bättre beredskap.

– Det fanns till exempel en omledningsplan för Södertäljebron. Men det som hänt är att trafiken ökat kraftigt sedan den gjordes, säger Lena Erixon.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset