Minst 365 migranter befaras ha omkommit på Medelhavet i samband med sex olyckshändelser under de senaste tre dagarna, enligt FN-organet IOM. Dödssiffrorna innebär att sex gånger fler migranter har dött på Medelhavet hittills i november, jämfört med hela november i fjol.

IOM:s talesperson beskriver den nuvarande situationen som en katastrof som utspelar sig inför öppen ridå.

Hittills i år har 4 636 människor omkommit på Medelhavet – omkring 1 000 fler än i fjol – samtidigt som drygt 343 000 människor har försökt nå Sydeuropas kuster, jämfört med nästan 729 000 personer vid samma tidpunkt förra året.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset