Inom ett par månader kan husägare utan bygglov uppföra en extra ”minivilla” på tomten. Regeringen driver igenom lagändringen trots hård kritik - bland annat mot att grannar får utsikten förstörd när fula nybyggen skjuter upp nästgårds.

Julio C Saint’ Just
JULIO C SAINT`JUST
JULIO C SAINT`JUST

– Det är ett problem som kan uppstå i enstaka fall, men jag tycker inte att det ska överdrivas. Jag tror att de flesta husägare vill ha en bra relation med sina grannar och kommer att ta hänsyn, säger bostadsminister Stefan Attefall (KD).

Tillsammans med finansminister Anders Borg (M) besökte han på torsdagen Norrmalmstorg i Stockholm, där en hustillverkare placerat en stuga på 25 kvadratmeter. Just det är maxmåttet för de så kallade komplementbostadshus för permanentboende som privatpersoner utan krav på bygglov ska kunna uppföra på sina villatomter, enligt en proposition som nu lämnas till riksdagen.

Byggnaderna, även kallade ”Attefallshus”, får ha en högsta nockhöjd på 4,5 meter och om de byggs närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs grannarnas godkännande.

Avsikten med reformen är dels att förenkla byggandet för privatpersoner, dels att bidra till att minska bostadsbristen, enligt Attefall.

– Jag tror att de här husen kommer att användas till många olika saker: studentbostäder, kontor, gäststugor, men också för turism och uthyrningsverksamhet, säger han.

Villaägarnas riksförbund jublar över förslaget.

– Det är väldigt positivt för våra medlemmar eftersom de kan öka sin bostadsyta och, om de vill, hyra ut den ytan till personer som behöver bostad vilket förbättrar hela bostadsmarknaden, säger förbundets chefekonom Daniel Liljeberg, som räknar med att det på sikt kommer att byggas ”100 000-tals” komplementbostadshus.

Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman tvivlar på att förslaget kommer att han någon nämnvärd effekt på bostadsbristen.

– Vi har idag 289 000 unga vuxna i landet som saknar egen bostad, och 60 procent av kommunerna har bostadsbrist. Då blir man ledsen över att de bostadspolitiska satsningarna aldrig är av något rejält slag, säger hon.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset