"Än så länge är jag president. Du får vänta till den 20 januari", skulle Barack Obama kunna säga till Donald Trump.
"Än så länge är jag president. Du får vänta till den 20 januari", skulle Barack Obama kunna säga till Donald Trump.

Donald Trump blir USA:s näste president. Men det dröjer ändå till i slutet av januari nästa år innan han får ta över ämbetet, flytta in i Vita huset och ta över kärnvapenkoderna. Detta händer fram till dess.

I Storbritannien sker maktskiftet över en dag. Frankrike får en ny president tio dagar efter ett val, och i Sverige tog det 19 dagar efter valet 2014 till dess att Stefan Löfven formellt blev statsminister.

Men i USA är processen mycket formell och tar ännu längre tid. Donald Trump vann valet den 8 november, men tillträder först den 20 januari, 73 dagar senare.

Så här går det till:

Från och med nu

Maktöverförandet i Vita huset förbereds. Donald Trump har gett den blivande vicepresidenten Mike Pence i uppdrag att leda arbetet. Bland annat handlar det om att utse ett antal nyckelroller i den kommande regeringen, inte bara ministrar och andra nära medarbetare. Totalt ska runt 4 000 politiskt sakkunniga, myndighetschefer och tjänstemän samt ambassadörer och höga militärer tillsättas vid ett maktskifte. Drygt 1 200 av dessa måste godkännas av senaten.

Mitten av november – 19 december

Det är inte folket som röstar fram presidenten, utan det så kallade elektorskollegiet som formellt väljer Donald Trump till USA:s nästa president. De 538 elektorerna är proportionellt fördelade ungefär efter varje delstats folkmängd. I valet fick Trump 306 elektorer, mot Hillary Clintons 232. Efter valdagen måste varje delstat, så skyndsamt som möjligt, förbereda sju så kallade Certificates of Ascertainment. Dessa innehåller namnen på de valda elektorerna, antalet inkomna röster samt namnen på alla övriga elektorskandidater.

13 december

Elektorerna blir slutgiltigt fastslagna. Om det finns några tveksamheter kring någon elektor är det här sista dagen för de olika delstaterna att ta beslut om detta.

19 december

De av folket valda elektorerna möts i respektive delstatshuvudstad för att avge sina röster, en röst för val av president och en för val av vicepresident. Praxis är att elektorerna röstar på sin kandidat – vissa delstater har till och med tvingande lagar – men det går att rösta annorlunda, och vid några få tillfällen har elektorer faktiskt röstat på en annan kandidat än den han eller hon har lovat att rösta på. Dessa "trolösa elektorer" har dock aldrig ändrat utgången av ett val.

28 december

Senast nio dagar efter att elektorerna har lagt sina röster måste dessa lämnas över till senatens talman, sittande vicepresidenten Joe Biden.

6 januari

Elektorsrösterna räknas inför USA:s kongress. Vicepresident Joe Biden, i egenskap av senatens talman, meddelar det officiella resultatet.

20 januari

USA:s nästa president och vicepresident svärs in av Högsta domstolens ordförande John Roberts klockan 12 på dagen i en storslagen ceremoni utanför kongressbyggnaden i Washington. Samtidigt flyttar familjen Trump in i Vita huset och den nya administrationen börjar arbeta.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset