540 mil gräns, 400 tulltjänstemän och över 6 600 beslag bara av narkotika. Tullverket jobbar med huvuduppgift att skydda Sverige inom hälsa, miljö och säkerhet. Men införseln av narkotika, vapen och alkohol ökar lavinartat i landet. "Om vi ska ha en chans mot den organiserade brottsligheten måste vi hejda inflödet", säger Johan Lindgren, ordförande för fackorganisationen TULL-KUST.

En man med utländskt pass, körandes från Hannover, rullar av färjan från Tyskland körandes en svenskregistrerad bil. Han uppträder nervöst och blir intagen vid Helsingborgs inre gränskontroll. Tulltjänstemännen hittar 10,1 kilo heroin och 21,8 kilo kokain. Ett av Tullverkets största narkotikabeslag. Allt gömt i ett lönnfack under biltaket.

Mannen var kurir i ett gränsöverskridande kriminellt nätverk med målvakter i södra Sverige. I september förra året dömdes han: åtta års fängelse och livstids utvisning för synnerligen grov narkotikasmuggling.

– Vi är oroade över utvecklingen i samhället när det gäller narkotika, vapen och alkohol. De får stora effekter och konsekvenser i samhället, säger Johan Lindgren, ordförande för tullens och kustbevakningens fackorganisation TULL-KUST.

Att kriminella nätverk byggs ut och att vi har så pass många utsatta bostadsområden i samhället menar vi är en konsekvens av att man faktiskt inte kunnat genomföra gränskontroller i den omfattning som behövs

Enligt TULL-KUSTs ordförande Johan Lindgren skulle gängkriminaliteten minska om Tullverket fick tillräckliga medel att utföra fler gränskontroller mot illegala varor. Foto: Annica Ögren

”Vi är alldeles för få”

En inkommande färja från Estland lägger ankare i Värtahamnen, Stockholm. Här står totalt sju tulltjänstemän och två sökhundar. Tillsammans jobbar de mot den grå massan: tusentals fordon och människor som dagligen passerar den inre gränskontrollen. På några sekunder ska de avgöra om ett fordon ska tas in för kontroll eller få passera obemärkt. Sekunder som i det långa loppet kan avgöra en framtida överdos eller en ny gängskjutning inne i landet.

I dag utför vi inte så många kontroller som vi vill för att vi är alldeles för få

Sanna är 40 år och har jobbat i 18 år som tullinspektör och hundförare inom Tullverket.

LÄS MER: Stor vapenhärva sprängd – misstänks ha tillverkat krigsvapen i Sverige

– Vi är en del av skalskyddet för Sverige och EU. Vi är ofta de första man möter när man kommer resande till landet. I dag utför vi inte så många kontroller som vi vill för att vi är alldeles för få på gränsskyddet, säger hon och fortsätter:

– Om vi får mer resurser kommer vi kunna förhindra fler smugglingar av narkotika och vapen och göra fler rattfyllerikontroller redan vid gränsen. Det skulle underlätta för våra kollegor och andra myndigheter som bekämpar brottsligheten inne i landet.

Sanna, 40, har jobbat inom tullen i 18 år och påpekar Tullverkets beroende av att vara fler anställda. Tillsammans med labrador-retrievern Atlas, fem år, tjänstgör de vid Värtahamnen i Stockholm. Foto: Annica Ögren

2017 var ett så kallat rekordår för Tullverket. Då gjordes 6 679 beslag enbart av narkotika i landet. En ökning på blyga fem procent jämfört med 2016. Men omvandlar man beslagen till samhällsnytta, en beräkningsmodell som används inom Tullverket för att visa hur mycket beslagen besparar samhället (genom kostnader för till exempel Kronofogden, Försäkringskassan, skola, vård om omsorg), är det en rekordökning från 1,4 miljarder 2016 till närmare 3 miljarder 2017.

Men i takt med att Tullverket de senaste åren ökat antalet illegala beslag, ökar även införseln av illegala varor i Sverige.

Droger via postförsändelser ökar

Under hösten 2015 utförde Tullverkets brottsbekämpning en större nationell insats mot försändelser i post- och kurirflödet med fokus på nätdroger, vars införsel under senaste åren ökat markant. Under en slumpmässigt vald månad fyrdubblerades bemanningen vid postterminalen på Arlanda i Stockholm. Bemanningen förstärktes även vid postterminalerna i Göteborg och Malmö. Totalt röntgades mer än 5000 brev och paket och sammanlagt gjordes 2132 beslag i post- och kurirförsändelser. Det är en ökning på 326 procent, jämfört med de knappt 500 beslag som tullen gör normalt under en månad.

Operationen gav också spinoff-effekter i form av tvångsåtgärder, gripanden, häktningar och inledande av flera förundersökningar.

Denna punktinsats visar hur flödet av illegala nätdroger strömmar in i landet månad efter månad, utan att de upptäcks.

– När man gör en sådan punktinsats ska man också komma ihåg att någon annan tullstation stå tom, eftersom det inte finns tillräckligt med personal, säger Lena Larsson, Tullinspektör på Arlanda och ledamot i TULL-KUSTs förbundsstyrelse.

Vid en kontrolloperation mot olagliga läkemedel beslagtogs i Sverige cirka 110 000 tabletter och 1,5 kg pulver av Tramadol. Tramadol är en starkt beroendeframkallande syntetiskt opioid. Foto: Tullverket
Införseln av illegala nätdroger har ökat markant de senaste åren. Foto: Tullverket.

Mycket hänger ihop

Smuggling av olika slag finansierar annan brottslighet som till exempel terrorism.

Narkotika styr och göder även kriminella nätverk i landet – där många gängkriminella är inblandade – som verkar i den organiserade brottsligheten.

Vapen flödar, narkotikan flödar och alkoholen likaså

– Att kriminella nätverk byggs ut och att vi har så pass många utsatta bostadsområden i samhället menar vi är en konsekvens av att man faktiskt inte kunnat genomföra gränskontroller i den omfattning som behövs för att hejda inflödet av vapen och droger, säger Johan Lindgren.

LÄS MER: 24-åring greps på Arlanda – hade svalt 80 kapslar med knark

Narkotika, vapen, explosiva varor, tobak och alkohol är bara några exempel på olika varor som i förlängningen generar pengar på den illegala marknaden, och som flödar in i landet när tullplatserna som finns inte är bemannade.

– Vapen flödar, narkotikan flödar och alkoholen likaså, och i större mängder än tidigare. Så har det varit i många år, säger Johan Lindgren.

Att beslagsstatistiken är så hög beror enligt honom mycket på personalen inom Tullverket. Han beskriver dem som engagerade och dedikerade till sina jobb. Men för att kunna hejda införseln av narkotika och vapen behövs betydligt fler anställas.

Med en bemanning på knappa 400 tullinspektörer som är operativt aktiva i gränsskyddsverksamheten i hela landet, ekar det alltför ofta tomt i tullens kontrollbås. Inte bara i Värtahamnen utan i hela landet.

Totalt jobbar mellan knappt 400 tulltjänstemän i yttre tjänst på gränsen i hela landet. Fackorganisationen TULL-KUST vill se en ökning på 500 anställda till att börja med. Foto: Annica Ögren

Tullen hamnar i skuggan

Samtidigt ökar antalet skjutningar i landet med kopplingar till gängkriminaliteten. Nivån för dödligt våld med skjutvapen beskrivs nu som mer än dubbelt så hög i Sverige jämfört med genomsnittet i andra europeiska länder. Och våldet ökar, både i omfattning och grovhet.

Om vi ska ha en chans mot den kriminella och organiserade brottsligheten och komma åt gängkriminaliteten, måste vi hejda inflödet av vapen och narkotika

Polismyndigheten, en annan hårt ansatt myndighet, pekar dessutom ut den ökade tillgången på illegala vapen i landet som en av orsakerna till skjutningarna.

– Om vi ska ha en chans mot den kriminella och organiserade brottsligheten och komma åt gängkriminaliteten, måste vi hejda inflödet av vapen och narkotika i så stor utsträckning vi bara kan, säger Johan Lindgren.

Ändå har regeringen inte tillgodosett Tullverket med det extra anslag man begärt.

Sanna på gränsen berättar:

– Jag upplever att man saknar insikt och kunskap om tullen och om de beslag vi gör. Absolut behövs det fler poliser, men ofta hamnar Tullverket i skuggan av den debatten. Vi behöver mycket mer resurser än vad vi har i dag.

Om Tullverket skulle ha möjlighet att utföra fler gränskontroller, skulle det underlätta för andra myndigheter i landet som exempelvis Polismyndigheten, menar Sanna. Foto: Annica Ögren

 

Så jobbar Tullverket

Det som kännetecknar Tullverkets verksamhet är att den hanterar varuflödet som kommer in och ut ur Sverige. Tullverket är en brottsbekämpande myndighet vars huvuduppgift är att skydda liv, hälsa och miljö genom att freda landet från illegala varor. Det är också en fiskal myndighet som ska säkerställa att handeln i Sverige är konkurrensneutral. Tullverket är därför indelad i två huvudområden: Brottsbekämpning och Effektiv handel. 

Brottsbekämpning

syftar till att förhindra att illegala varor förs in i Sverige. Här jobbar Tullverket mot smugglingsrelaterad brottslighet genom den personal som står på gränsen, den så kallade gränsskyddsverksamheten. Totalt är det 350-400 tulltjänstemän som ingår i gränsskyddsverksamheten.

Brottsbekämpningen består även av en tullkriminalverksamhet. Tullverket har förundersökningsrätt gällande exempelvis smugglingsbrott och bedriver därför utredningar på egen hand där de bedriver spaning- och underrättelseverksamhet, förhör, bevissäkring, genomför husrannsakningar och så vidare.

 Effektiv handel

hanterar varuflödet när det gäller import och export. Syftet är att säkerställa att handeln med omvärlden är konkurrensneutral, vilket bland annat innebär att se till att företag och privatpersoner betalar tull och andra avgifter. Under 2017 hanterade Tullverket över sju miljoner deklarationer och säkrade nära sju miljarder kronor i uppbörd i form av tull och andra avgifter.

Källa: Tullverket

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset