Allt fler unga får aktivitetsersättning – något som kan beskrivas som det första steget på väg mot att förtidspensioneras.

Omkring 5 000 personer i åldersgruppen 19–29 beviljades aktivitetsersättning 2011 på grund av psykisk funktionsnedsättning.


Antalet har femfaldigats på bara åtta år.


–  Unga i Sverige mår psykiskt dåligt. Det är inte alls så i våra grannländer, säger barn- och ungdomsläkaren Sven Bremberg, docent på Statens folkhälsoinstitut.


–  Tanken med aktivitetsersättning är att det inte ska vara livslångt, men i praktiken är möjligheterna att komma ut i arbetslivet begränsade, säger han och beskriver hur unga slussas från socialtjänst till arbetsförmedling och vidare till skolan och sedan tillbaka till socialtjänsten.


–  Trettio procent klarar inte av gymnasiet och 90 procent av dem som får aktivitetsersättning har inte klarat gymnasiet.

Läs mer: Niklas, 22, nära pension

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset