Du får även bara 180 extra dagar för ditt tredje barn om det skulle bli trillingar.
Du får även bara 180 extra dagar för ditt tredje barn om det skulle bli trillingar.

Kritiken har varit hård mot att tvillingföräldrar får färre föräldradagar, men Försäkringskassan svarar att sådan är lagen. Nu vänder sig tvillingföräldrarnas till politikerna.

För varje barn har du som förälder rätt att ta ut 480 föräldrardagar, men inte om du har tvillingar. Då får du bara 180 extra dagar för det andra barnet.

Detta har fått det att koka på nätet.

– Alla var jättemissnöjda och tyckte: vad är det här? säger Andreas Sassart, tvillingpappa och en av flera initiativtagare till Tvillinguppropet på Facebook.

I juli bombarderade tvillingföräldrarna Försäkringskassan med frågor. 

Men Försäkringskassan hänvisade bara till att lagen ser ut så här, så nu har gruppen gått vidare och skickat brev till ansvariga politiker.

►DEBATT: Är inte tvillingar lika mycket värda?

"Vi vill kunna kombinera vårt föräldraskap och vårt deltagande på arbetsmarknaden på samma villkor som alla andra föräldrar", skriver föräldrarna i brevet som riktar sig till statsminister Stefan Löfven och andra ansvariga ministrar.

"Vi vill ha en föräldraförsäkring som ser alla barn som enskilda individer och ger varje barn som föds samma värde och lika rättigheter till båda sina föräldrar."

Metro har sökt socialförsäkringsminister Annika Strandhäll för en kommentar.

Läs hela brevet från tvillinguppropet

Den 9 augusti 2015 skickades följande brev till samtliga ordinarie ledamöter i socialförsäkringsutskottet, till statsminister Stefan Löfven, socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér och till partiledarna för samtliga riksdagspartier:

 
Brev till berörda regerings- och riksdagsledamöter
 
Tvillingupproret är en partipolitiskt obunden sammanslutning av personer som driver en sakfråga. Vi vill skapa opinion kring den svenska föräldraförsäkringen, så som den är stiftad i Socialförsäkringsbalken (2010:110), och dess särbehandling av familjer med flerbördsbarn. 
 
Vi vill att berörda politiker inom regering och riksdag hörsammar våra krav.
 
Nuvarande regler för föräldraförsäkringen I dag får föräldrar som får två
 
 barn genom två graviditeter 480 föräldradagar per barn. Det vill säga totalt 480+480 = 960 dagar. Av dessa är 780 dagar är så kallad inkomstersättning på sjukpenningnivå (SGI) och 180 dagar är ersättning på lägsta nivå.*  **
 
Föräldrar som får två eller fler  barn genom en graviditet får däremot bara 480 föräldradagar plus ett tillägg på 180 dagar för det andra och för det tredje barnet. T.ex. för tvillingföräldrar innebär det 480+180 = 660 föräldradagar. Av dessa är 480 dagar inkomstersättning på sjukpenningnivå
 (SGI) och 180 dagar är ersättning på lägsta nivå. 
 
Tvillingföräldrar får således 300 SGI-dagar färre att vara hemma tillsammans med sina två barn, jämfört med föräldrar som fått två barn genom två graviditeter. Vidare - om båda tvillingföräldrarna skulle välja att vara hemma samtidigt, räcker inte de 330 dagarna per förälder tills dess barnen
 är 1 år och kan börja på förskola.
 
Detta vill vi föräldrar till flerbördsbarn ändra på för att kunna kombinera vårt föräldraskap och vårt deltagande på arbetsmarknaden på samma villkor som alla andra föräldrar.
 
* Enligt försäkringskassan  är föräldrapenningen på sjukpenningnivå (SGI) knappt 80 procent av en förälders sjukpenninggrundande årsinkomst delat med 365 dagar före skatt. Ersättningen på grundnivå är 180 kr per dag före skatt.

**Föräldrapenning kan tas ut tills dess barn är 8 år eller 12 år beroende på om  de är födda före eller efter årsskiftet 2014. För barn födda 2014 eller senare får bara 96 föräldradagar sparas efter deras 4-årsdag.
 
Ge varje barn som föds lika rätt  till båda sina föräldrar
 
Vi ifrågasätter föräldraförsäkringen och den nuvarande fördelningen av föräldrapenning till familjer som får barn i följd genom flera graviditeter, jämfört med familjer som får två eller flera barn samtidigt genom en graviditet, så som det beskrivs ovan.
 
Vi vill ha en föräldraförsäkring som ser alla barn som enskilda individer och ger varje barn som föds samma värde och lika rättigheter till båda sina föräldrar. Det vill säga att alla föräldrar har lika rätt till lika antal föräldradagar per barn oavsett om barnen föds i följd eller samtidigt.
 
Vi vill att diskrimineringen av flerbördsbarn och deras föräldrar inom föräldraförsäkringen upphör och kräver en socialförsäkringslagstiftning som i alla avseenden följer FN:s barnkonvention.
 
Vi vill ha en föräldraförsäkring som gör det möjligt för alla föräldrar,
 inte bara föräldrar till flerbördsbarn, att överlåta en del av föräldrapenningen till anhörig eller närstående.
 
Tvillingupprorets ledningsgrupp
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Politik