En kirurg håller i ett trasigt så kallat PIP-implantat. Arkivbild.
En kirurg håller i ett trasigt så kallat PIP-implantat. Arkivbild.
Brott TT

Gamla bröstoperationer blir nu en dyr historia för fem kvinnor.

Fyra kvinnor får prisavdrag eftersom tillverkarens silikongel visade sig vara otillåten i Sverige. Men de förlorar mer än de vunnit – klinikens rättegångskostnader ska kvinnorna betala.

Bröstoperationerna vid kliniken i Hässleholm genomfördes före 10-talet, och därefter kom det fram att den franska implantattillverkaren frekvent använt en typ av silikongel som inte varit godkänd. Och kvinnorna stämde därför kliniken när de fick kännedom om saken.

Tingsrätten slår fast att det är fel i den utförda tjänsten, alltså bröstoperationer med så kallade PIP-implantat (Poly Implant Prothèse).

Implantaten motsvarade inte de förväntningar som kvinnorna hade rätt att kräva, säger tingsnotarie Anna Remgård vid Hässleholms tingsrätt till TT.

Ny rekommendation

Från början var PIP-implantaten CE-godkända, men i mars 2010 återkallade Läkemedelsverket implantaten och bestämde att de inte fick användas i Sverige. Då hade det nämligen blivit känt att den franska tillverkaren använt ett silikongel i implantaten som frekvent avvek från det som stod i CE-märkningen, enligt tingsrätten. Några år senare rekommenderade myndigheten att inopererade PIP-implantat skulle plockas ut i förebyggande syfte, något som EU-organet Scenihr senare sade att det inte fanns några förebyggande skäl att göra.

Kliniken har erbjudit sig att ta ut implantaten utan extra kostnad, men mot en kostnad för att ersätta implantaten med andra. Fyra kvinnor har i rätten sagt att de saknat förtroende för kliniken och därför velat byta implantaten på andra kliniker. Med hänvisning till konsumenttjänstlagen får kvinnorna prisavdrag med 28 000–39 000 kronor eftersom den berörda kliniken "inte avhjälpt felet", enligt fyra domar i tingsrätten.

Inget skadestånd

Men kvinnorna har enligt Hässleholms tingsrätt inte kunnat visa på några personskador som kliniken ska betala ersättning för. Därför ogillas deras begäran om skadestånd för bland annat den oro som upplevts – och klinikens rättegångskostnader blir något för kvinnorna att betala.

Man har inte lagt fram tillräckligt mycket bevis i rätten för att visa att det finns personskador som kliniken ska ersätta, säger Anna Remgård.

Kvinnorna förlorar mer än de har vunnit i tvistemålen eftersom de ska betala klinikens rättegångskostnader med 128 000–140 000 kronor, enligt domstolen. En kvinna kom överens med kliniken att byta ut implantatet och får därför ingen ersättning. Som förlorande part ska hon betala klinikens hela rättegångskostnad: 279 000 kronor.

En kirurg håller i ett trasigt så kallat PIP-implantat. Arkivbild.
En kirurg håller i ett trasigt så kallat PIP-implantat. Arkivbild.
När fem tvistemål om felaktiga bröstimplantat avgjorts i Hässleholms tingsrätt står det klart att fyra kvinnor får prisavdrag. Men de förlorar mer i tvisten än de vunnit – klinikens rättegångskostnader ska betalas eftersom skadeståndsbegäran ogillats. Arkivbild.
När fem tvistemål om felaktiga bröstimplantat avgjorts i Hässleholms tingsrätt står det klart att fyra kvinnor får prisavdrag. Men de förlorar mer i tvisten än de vunnit – klinikens rättegångskostnader ska betalas eftersom skadeståndsbegäran ogillats. Arkivbild.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset