En kvinna protesterar mot den dåliga luften i Düsseldorf.
En kvinna protesterar mot den dåliga luften i Düsseldorf.

Flera tyska städer har tvingats bannlysa dieselbilar från sina gator för att minska utsläppen. Men politiker och biljättar rasar och miljardbelopp står på spel för bilägarna. I dag avgörs saken i domstol.

I flera tyska städer är förbud mot dieseldrivna bilar på väg efter domar i lokala domstolar. Men delstaterna Baden-Württemberg och Nordrhein-Westfalen har överklagat och i dag avgörs frågan slutgiltigt den högsta förvaltningsdomstolen i Leipzig, skriver nyhetsbyrån Reuters.

Bakgrunden till konflikten är att den tyska miljögruppen DUH tidigare har dragit flera tyska delstater inför domstol för städernas dåliga luft, med olagligt höga halter av partiklar och kväveoxid från dieselavgaser.

Efter en dom i somras tvingades Stuttgart, i hjärtat av den tyska bilindustrin och hemort för både Mercedes och Porsche, införa ett förbud mot dieselbilar. Detsamma har hänt i hårt trafikerade Düsseldorf.

Samtidigt har skandalavslöjandet om att Volkswagen fuskat med sina avgastester satt ytterligare press på tyska politiker att se över dieselutsläppen i landet. Enligt Reuters rullar 15 miljoner dieselbilar på tyska vägar och miljögrupper uppger att luften i ett 90-tal tyska städer överskrider EU:s gränsvärden för utsläpp.

Enligt en rapport från Europeiska miljöbyrån leder partikel- och kväveoxidutsläpp till 400 000 förtida dödsfall i EU varje år.

LÄS MER: Ytterligare miljardböter för Volkswagen

Men samtidigt som stadsinvånare och miljörörelsen vädrar morgonluft är de tyska biltillverkarna inte lika glada. Branschen varnar för att ett förbud kommer bli för kostsamt för biljättarna och att det sammanlagda  andrahandsvärdet på landets bilar kommer rasa med motsvarande flera miljarder kronor.

I de två delstaterna har biltillverkarna och deras underleverantörer stort inflytande och med överklagandet hoppas de att högsta förvaltningsdomstolen ska stoppa lokala förbud och förklara dem olagliga.

Tyska städer är inte ensamma om dieselförbud. I Sverige drivs frågan genom Transportstyrelsens förlag om miljözoner med strängare utsläppskrav, som regeringen väntas gå vidare med i förändrad form.

Paris, Madrid, Mexico City och Aten har planer på att bannlysa dieseldrivna fordon från sina stadskärnor innan år 2025. I Köpenhamn kan ett förbud vara på gång redan nästa år medan Storbritannien och Frankrike helt vill förbjuda nytillverkade bensin- och dieselbilar till 2040, enligt Reuters.

LÄS MER: Regeringen ändrar förslag om miljözoner

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset