Flyktingar från Sydsudan.
Flyktingar från Sydsudan.

160 000 flyktingar varje år under 50 år, så många flyktingar tar Uganda emot. Hela Europa har nätt och jämt utlovat en bråkdel av det. ”I Afrika ser man flyktingar som en tillgång”.

Europa sätter upp murar, diskuterar kvoter och utlyser krisläge i takt med att flyktingar anländer, i Uganda välkomnar man dem istället med öppna armar.

I ett reportage från utrikesmagasinet Omvärlden jämförs flyktingpolitiken i Europa med den i Afrika. I stället för flyktingläger satsar exempelvis Uganda på bosättningar där flyktingar får en bit mark att ta hand om, där kan de odla grönsaker och bygga sina hus. Jesper Bjarnesen är forskare på Nordiska Afrikainstitutet och ser en stor skillnad mellan europeisk och afrikansk integration:

– En av de största skillnaderna är att även krigsflyktingar ges möjligheter att bygga på sina erfarenheter, kompetenser och förmågor. Problemet med EU-modellen är att man inte tar tillvara på individernas egna resurser som gör dem till en aktiv del av samhället, säger Bjarnesen.

► LÄS MER: Löfven: Inga murar i mitt Europa

En stor andel av dem som flyr till Uganda kommer från Sydsudan, kvinnor och barn är överrepresenterade. Uganda har länge haft en mycket generös flyktingpolitik, under de senaste 50 åren har landet tagit emot närmare 8 miljoner flyktingar, det blir 160 000 flyktingar per år.

– Vi behöver komma bort från den politiska debatten som målar upp flyktingar som ett hot mot den nationella identiteten, och istället se dem som en tillgång, så fungerar det i Afrika, säger Bjarnesen.

Flyktingpolitiken i Uganda är dock inte utan kritik, enligt SIDA:s rapport är flyktingarnas möjlighet att politiskt kunna uttrycka sig begränsad. Men samtidigt får Uganda beröm från FN:s flyktingorgan UNHCR som konstaterar att landets fokus på självförsörjande har varit ytterst framgångsrikt.

Magasinet Omvärlden ägs av biståndsorganisationen SIDA, men görs av en fristående redaktion. 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset