En hbtq-aktivist från Uganda nekades visum till Sverige – därför att situationen för hbt-personer är svår i Uganda, vilket ökar risken att han inte åker hem igen.

TT

I Uganda hängs homosexuella ut i tidningar och landet har en av världens strängaste lagar mot homosexuelitet.

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL), som bjudit in Bob Bwana till Sverige för att delta i en ledarskapsutbildning för hbtq-aktivister, kritiserar beslutet. 
 
– Detta beslut äventyrar hela det svenska samarbetet med Uganda i hbtq-frågor. Hur ska vi kunna genomföra våra Sida-finansierade projekt, för att stödja våra kollegor i Uganda, om de inte får komma hit, säger Karin Lenke, en av projektledarna för RFSL-kursen.
 
På RFSL ser man en direkt koppling mellan Migrationsverkets beslut att avslå visumansökan och Ugandas nya lag mot homosexualitet som infördes i februari. De senaste fem åren har RFSL tagit emot besök av 37 hbtq-aktivister från Uganda, men nu nekas för första gången en deltagare från att komma till Sverige.
 
 
En av anledningarna till att Bob Bwana nekades visum var att han inte hade tillräcklig anknytning till Uganda, exempelvis genom att vara gift i landet. 
 
Karin Lenke, som ringde handläggaren på Migrationsverket efter beslutet säger att hon svarade jakande på frågan om huruvida man hade gjort en annan bedömning om Bob Bwana hade varit gift – trots att samkönade äktenskap är förbjudna i Uganda.
 
 
Bob Bwana överklagade Migrationsverkets beslut att han skulle nekas visum, men överklagandet avslogs av Migrationsdomstolen. Domen avslutas med: "Den omständigheten att han tidigare beviljats Schengenvisering, eller att andra HBTQ-aktivister tidigare deltagit vid konferenser anordnade av RFSL och därefter rest hem, ändrar inte denna bedömning. Därmed saknas förutsättningar för att bevilja sökt visering. Överklagandet ska således avslås." 
 
Migrationsdomstolen menar också att risken för att Bob Bwana ska hoppa av och stanna i Europa är extra stor eftersom han inte hade någon returbiljett, men Karin Lenke säger att RFSL, som skulle betala för hans resa och uppehälle avvaktade med beställningen tills han hade blivit beviljad sitt visum.
 
Metro har utan framgång försökt få en kommentar från Migrationsverket, som först avslog Bob Bwanas visumansökan. Myndigheten har valt att inte kommentera ärendet.
 
Bob Bwana heter egentligen något annat.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset