Höjningen av underhållsstödet träder i kraft den 1 juli 2018. Arkivbild.
Höjningen av underhållsstödet träder i kraft den 1 juli 2018. Arkivbild.
Politik TT

Regeringen och Vänsterpartiet är överens om satsningar på grupper med svag ekonomi.

Bland annat höjs underhållsstödet för barn och bostadstillägget för pensionärer.

Det är de med de absolut minsta marginalerna som är i fokus, säger V:s ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson.

Underhållsstödet för ensamstående med barn höjs. För barn mellan 11 och 14 år höjs stödet med 150 kronor och för barn mellan 15 och 18 år med 350 kronor. Höjningen träder i kraft från halvårsskiftet sommaren 2018.

Det här kommer att göra stor skillnad för väldigt många människor, säger Ulla Andersson.

Tredje höjningen

Hon uppger att 150 000 ensamstående föräldrar berörs av reformen, varav 125 000 är kvinnor.

Underhållsstöd betalas ut av Försäkringskassan om den förälder som ska betala underhållsbidrag av någon anledning inte betalar.

Detta blir tredje gången under mandatperioden som underhållsstödet höjs. Under 2015 skedde en höjning med 300 kronor, och från årsskiftet 2017/18 höjs stödet med 150 kronor för barn 15-18 år.

De äldre barnen kommer att ha fått 800 kronor mer i månaden sedan mandatperioden började, säger Ulla Andersson.

Mer till pensionärer

Bostadstillägget för ålderspensionärer och för dem med sjuk- och aktivitetsersättning blir mer generöst. Framförallt höjs taket från drygt 5 000 till 5 600 kronor från första januari 2018.

Socialminister Annika Strandhäll (S) anser att det är "inte mer än rätt", då hyrorna höjts kraftigt de senaste tio åren.

Enligt regeringen får 290 000 pensionärer höjt bostadstillägg. För en ålderspensionär med enbart garantipension innebär förslaget 470 kronor mer i månaden om bostadskostnaden är minst 5 600 kronor.

Höjd garantinivå

Garantinivån i sjuk- och aktivitetsersättningen höjs från första juli 2018. För en ensamstående blir höjningen drygt 300 kronor. Det innebär höjd ersättning för 169 000 personer, enligt regeringen.

Samtidigt sänks skatten på sjuk- och aktivitetsersättningar från årsskiftet med i snitt 134 kronor per månad, vilket är ett förslag som presenterats tidigare.

Det är dock fortfarande långt kvar till V:s mål att bland annat sjuk- och aktivitetsersättningar ska ha samma skatt som arbetsinkomster.

Vi kan inte i skattesystemet peka ut människor som närande och tärande, säger Ulla Andersson.

Flera hundralappar

Eftersom många av de som får grundnivån i sjuk- och aktivitetsersättningen även har bostadstillägg så berörs de av tre av förslagen. Det innebär till exempel att en ensamstående person med enbart garantiersättning, med en boendekostnad om 5 600 kronor i månaden kommer att ha 840 kronor mer att röra sig med i månaden, enligt regeringen.

Ytterligare ett förslag är en lagstadgad habiliteringsersättning till personer med intellektuell funktionsnedsättning som arbetar. Staten ska satsa 350 miljoner kronor för att kommuner ska kunna införa eller höja en låg dagpenning.

Hela åtgärdspaketet kostar statskassan 2,6 miljarder kronor för ett helår.

Höjningen av underhållsstödet träder i kraft den 1 juli 2018. Arkivbild.
Höjningen av underhållsstödet träder i kraft den 1 juli 2018. Arkivbild.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset