Enligt en ny undersökning uppger  42% av Sveriges ungdomar att de är oroliga när de tänker på sin egen framtid.
Enligt en ny undersökning uppger  42% av Sveriges ungdomar att de är oroliga när de tänker på sin egen framtid.

Unga vuxna känner oro och stress över sin framtid och en rädsla för att inte lyckas i livet, det visar en ny studie från Linnéuniversitetet. “Det blir en dubbel stress”, säger Erika Lundby, lektor i socialt arbetet.

Claes Björn
Erika Lundby,  lektor i socialt arbete.

Nära hälften av dagens unga är oroliga eller stressade över sin framtid, enligt en ny studie gjord av Novus på uppdrag av Linnéuniversitetet.

Erika Lundby är lektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Hon tror att vår förlängda ungdomstid kan vara en orsak bakom den stress och oro unga känner.

– I dag tar det längre tid att stabilisera sig, få fast jobb och bostad än tidigare, så perioden präglas av en viss osäkerhet, säger hon och fortsätter:

– Samtidigt har vi höga krav och förväntningar på oss själva. Stort ansvar läggs på individen att skapa sitt liv på olika sätt. Man ska göra många val, veta vad man ska bli och så vidare.

Erika Lundby menar att det kan vara så att vi blir mer stressade ju fler val vi har.

–Men det kan också vara så att vi har en idé om att vi har möjligheter att göra nästan allt, men att alla faktiskt inte har det. Det kan bli en konflikt mellan förväntningar och mellan vad som faktiskt är möjligt att uppnå som ung vuxen, säger hon.

►LÄS MER: DEBATT:  Vänd inte ryggen åt unga med ångest när de ber om hjälp

Över 70 procent upplever att de måste leva upp till en ”perfekt tillvaro” i sitt liv. Strävan efter en idealbild tror Erika Lundby till viss del kan bero på sociala medier.  Drygt sju av tio upplever att det finns någon form av idealbild som de behöver leva upp till, när det gäller hur de lever sina liv generellt sett.

– Många unga upplevde en frustration över att skärmtid tar för mycket tid i vardagen . Genom sociala medier får man ofta en förskönad bild av livet. Genom internet tar unga också del av marknadsföring som ofta skapar idealbilder kring hur vi bör leva, hur vi bör se ut och hur vi bör konsumera. Men det är ju många som inte uppnår idealet, vilket i sin tur kan påverka den psykiska hälsan.

Enligt studien ser 74 procent av de unga vuxna psykisk ohälsa till följd av stress som en stor samhällsutmaning i dag. Oron för framtida stress är en av sakerna Erika Lundby reagerar på.

–Många unga är alltså oroliga för att i framtiden bli stressade, det blir en dubbel stress.

►LÄS MER:  Experten: Sex tecken på att du är utarbetad – och vad du gör åt det

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om stress