Dela upp bostadsrätter i bostadsrättsrum, som unga har råd med. Det föreslår mäklar-vd:n Tanja Ilic, som efterlyser nya grepp i bostadspolitiken.
Dela upp bostadsrätter i bostadsrättsrum, som unga har råd med. Det föreslår mäklar-vd:n Tanja Ilic, som efterlyser nya grepp i bostadspolitiken.

Bostadspolitiken har kommit bort i valdebatten, tycker många. Nära hälften av svenskarna har ingen aning om vilken bostadspolitik partierna vill föra. 15 procent tycker inte att något parti för en bra politik kring bostäder.

Det visar en ny opinionsundersökning som mäklarkedjan Svensk Fastighetsförmedling beställt av Kantar Sifo.
Resultatet är egentligen inte förvånande, enligt Johan Martinsson, statsvetare vid Göteborgs universitet.
– Bostadspolitiken har egentligen aldrig varit en stor valfråga i ett riksdagsval, säger han.

Inga skarpa förslag

En anledningen till att frågan inte får någon större exponering är att partierna inte för fram särskilt många skarpa förslag på bostadsområdet, enligt Martinsson.
– Det ses mer som en byråkratisk fråga, säger han.
 Den viktigaste bostadsfrågan är att skapa fler bostäder åt unga, tycker de tillfrågade. Därefter kommer byggande av hyresrätter.

– Bostadssituationen för unga vuxna har länge varit ett problem och det är fortfarande bostadsbrist i majoriteten av landets kommuner. Inte minst i studentstäderna. Det behövs alternativ till alla lyxbostadsrätter som det nu finns väldigt många av i våra storstäder, säger Tanja Ilic, vd på Svensk Fastighetsförmedling.

Tanja Ilic.

Bostadsrättsrum ny lösning

Politikerna har stirrat sig blinda på flera hyresrätter som enda lösningen, tycker hon.
– Det finns mycket annat man skulle kunna göra, för att utnyttja det befintliga bostadsbeståndet bättre. Man borde till exempel kunna införa bostadsrätter för enstaka rum, borumsrätt. En annan åtgärd är att tillåta ännu enklare uthyrning i andra hand, säger Tanja Ilic.
Enligt undersökningen tycker dubbelt så många, 22 procent, att varierat bostadsutbud är en viktigare fråga än ränteavdragens framtid.
Flertalet vill hellre att politikerna underlättar för folk att ta sig in på bostadsmarknaden än att lösa problem åt dem som redan har en bostad. Svaret är detsamma oavsett om den som svarar äger sin bostad eller hyr.

Partierna otydliga

Svensk Fastighetsförmedlings vd tolkar undersökningen som att svenskarna har ett tydligt intresse för bostadsfrågor, men att partierna varit otydliga i frågan.
– Det är viktigt att partierna konkretiserar hur de tänker kring fastighetsskatten, reavinstskatten och ränteavdraget. På kort sikt är det politiska utspel som skulle kunna skapa mest oreda på bostadsmarknaden, befarar Tanja Ilic.

Svenskarnas viktigaste bostadspolitiska frågor:

Fler bostäder för de unga                                         44 %
Bygga fler/färre hyresrätter                                     40
Fler bostäder för de äldre                                         24
Sträva efter ett mer varierat bostadsutbud            22
Slopa/utöka ränteavdraget                                       11
Slopa/införa ytterligare amorteringskrav                11
Renovera miljonprogrammet                                    11
Öka/sänka flyttskatten                                                8

 

Vilket av riksdagspartierna anser du för den bästa bostadspolitiken?

Vet ej            46 %
Inget             15
M                  10
S                    9
V                    7
SD                 7
C                   3
L                    1
KD                 1
MP                 1

Källa: Kantar Sifo. Undersökningen genomfördes i juni 2018 som webbenkät. Totalt har 1 000 personer mellan 18 och 74 år deltagit.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset