Det är viktigt att prata om problemet öppet, menar Lars Jacobsson.
Det är viktigt att prata om problemet öppet, menar Lars Jacobsson.

Till skillnad från kvinnor saknar män i större utsträckning nära vänner och har svårare för att prata om ensamhet.

Enligt undersökningar saknar var femte medelålders man en nära vän, rapporterar SVT. Enligt Statistiska centralbyråns rapport om ensamhet från 2015 har 17 procent av männen inga nära vänner. Detta kan bero på att män har svårare att prata om känslor än kvinnor. 

– Män generellt förväntas inte vara i behov av andra. Det här ”ensam är stark”, det tycker jag ju personligen inte stämmer, men det hänger ihop med mansrollen. Det gör även att män har svårt att söka hjälp och det avspeglar sig också i självmordsstatistiken, där män är överrepresenterade, säger Lars Jacobsson, professor i psykiatri, till SVT.

LÄS MER: Debatt: Radikal feminism – ett hot mot våra pojkar och män

Enligt Lars Jacobsson är det ofta kvinnan i förhållandet som har skött de sociala kontakterna. När män sedan genomgår en seperation eller blir änklingar får många det svårt.

– Det är vanligt med självmord, inte minst bland äldre män som blir ensamstående. Jag har också en bestämd känsla av att det är mycket vanligare att män som skiljer sig etablerar en ny relation, snabbare än vad kvinnor gör. Det blir en saknad som man snabbt vill försöka åtgärda. Det enklaste är att hitta en ny kvinna som får ”ta över” och fylla ens sociala behov, säger Lars Jacobsson.  

LÄS MER: Cissi Wallin: Patriarkatet – det reella hotet mot pojkar och män

Att prata öppet om problemen är, enligt Lars Jacobsson, den rätta vägen att gå för att det ska bli bättre.

– Jag tror det är viktigt att medvetandegöra det här och prata om det. Jag upplever att pojkar får allt svårare att hantera det moderna livet. Tjejerna vill inte ställa upp på samma sätt som kvinnor gjorde för sina män förr i tiden. De värnar sitt oberoende och kan klara sig själva. Allting, även könsrollerna, håller på att förändras, men det tar tid.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset