Unga väljer bort jobb i storstäder Hur bor ni och hur fick ni lägenhet? – Jag har en ungdomslägenhet från HSB, en hyresrätt som jag stått i kö för sedan -83. Mina morfäldrar ställde sig i kö och jag fick överta deras köpoäng, säger Hanna Rajs, 20, studerande i Stockholm. – Jag har ett andrahandskontrakt som mina föräldrar hjälpte mig att fixa, säger Rebecca Gray, 20, studerande, Stockholm.
Unga väljer bort jobb i storstäder Hur bor ni och hur fick ni lägenhet? – Jag har en ungdomslägenhet från HSB, en hyresrätt som jag stått i kö för sedan -83. Mina morfäldrar ställde sig i kö och jag fick överta deras köpoäng, säger Hanna Rajs, 20, studerande i Stockholm. – Jag har ett andrahandskontrakt som mina föräldrar hjälpte mig att fixa, säger Rebecca Gray, 20, studerande, Stockholm.

Var femte ung har valt bort att söka jobb i en storstad på grund av att det är så svårt att få tag i en bostad, visar en Sifomätning.

Nästan var femte ung har avstått från att söka ett jobb i storstan på grund av bostadsbristen där, visar en färsk Sifomätning.

– Bostadsbristen hejdar både städer och enskilda människor från att växa och utvecklas. Man pratar om tillväxt och arbetslinjen -–men den havererar ju i samma ögonblick som folk inte kan flytta till vare sig jobb eller utbildning, säger Barbro Engman, ordförande för Hyresgästföreningen, som beställt undersökningen.

Av de 1 000 tillfrågade uppgav 7 procent att de någon eller några gånger låtit bli att söka jobb i Stockholm, Göteborg eller Malmö på grund av svårigheten att hitta bostad där. 

I åldersgruppen 18–34 år, som är mer rörlig och mer benägen att söka nya jobb, var andelen betydligt högre: hela 18 procent. Av de unga uppgav dessutom 6 procent att de tackat nej till jobberbjudanden i storstan för att de inte kunde hitta någonstans att bo.

Bostadsbristen är dyrbar för storstadsregionerna. Enligt beräkningar från Handelskammaren och Fastighetsägarna skulle en fortsatt bostadsbrist till 2030 kosta enbart Stockholmsregionen 250 miljarder kronor i utebliven tillväxt.

Det är inte bara storstäderna som har problem med bostadsförsörjningen.  Nästan hälften av landets 290 kommuner uppger nu att de har brist på bostäder, enligt en ny rapport från Boverket. 64 procent av befolkningen bor numera i kommuner med bostadsbrist.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset