– Många vill ha bredare, mer relevant och en mer givande sexualundervisning än de får i dag. De vill också ha det tidigare och oftare, säger Pelle Ullholm, sexualupplysare.
– Många vill ha bredare, mer relevant och en mer givande sexualundervisning än de får i dag. De vill också ha det tidigare och oftare, säger Pelle Ullholm, sexualupplysare.

Hur kondomer ska användas och hur man blir gravid – det vet svenska ungdomar. Men de vill veta mer om genus och jämställdhet.

Nu när skolorna drar igång är frågan om schemat rymmer någon sex- och samlevnadskunskap? Nja. Folkhälsomyndighetens senaste undersökning bland unga, UngKAB15, visar att unga är både nöjda och mindre nöjda med sexualupplysningen de får i skolan.
– De tycker att den är trovärdig och att den ger viss baskunskap. Samtidigt är det ett underbetyg att enbart en knapp tredjedel tycker att skolan ger tillräckliga kunskaper om genus, relationer och jämställdhet och hiv. Bara en av fyra tycker att skolan tar upp normer och HBTQ-perspektiv i tillräckligt hög utsträckning, säger Pelle Ullholm.

Grundskolan är den viktigaste platsen för upplysning eftersom det där går att nå nästan alla. Men kvaliteten på undervisningen varierar, både mellan skolor och mellan lärare på samma skola.
– Alla unga har rätt till kunskap och information. Därför är arbetet för en mer likvärdig sexualupplysning viktigt, säger Pelle Ullholm.
Han menar att det bästa sättet att få likvärdighet är bättre utbildning av lärare och lärarstudenter och med det material och de utbildare som ideella organisationer kan bidra med.

– Vi på RFSU vet att när unga får möjlighet att möta vuxna som vill och kan prata om ämnet på ett kunskapsbaserad, brett, icke-dömande och ungdomsvänligt sätt, så ställer unga fler frågor och lyfter fler perspektiv, säger Pelle Ullholm.

Om de vuxna kan få unga att känna sig trygga och våga prata blir det inte bara lättare för dem att ta till sig kunskap, det gör också att de aktivt söker efter mer kunskap. Sexualiteten avdramatiseras, och fler nya tankar kan dryftas.
– Sex- och samlevnadsundervisningen – som kanske borde heta sex-och relationsundervisning – är i dag ämnesövergripande. Det betyder att både samhällskunskapslärare, mattelärare och religionslärare i sitt ämne kan ge kunskap om sex, kroppar och relationer, det finns en enorm mängd infallsvinklar och det går att diskutera ämnet från många håll. Det berör verkligen unga på djupet, säger Pelle Ullholm.

Han skulle önska att redan utbildade lärare fick bättre fortbildning. Dessutom behövs obligatoriska kurser i ämnet på lärarutbildningen.
– När unga själva vill diskutera viktiga värderingsfrågor i skolan kan det bara leda bra saker, tror jag – på så vis går det att skapa bättre relationer och tryggare rum. Jag tror att skolan blir mer jämställd och inkluderande om alla unga får förutsättningar att lära sig mer om sex och relationer, något de själva efterlyser och behöver, säger Pelle Ullholm.

/FAKTARUTA/

* Fler tjejer (52 procent) än killar (36 procent) hämtar sin information från internet via kvalitetssäkrade sidor från hälso- och sjukvården, som via webbsidorna 1177.se (Vårdguiden) och umo.se (ungdomsmottagningarna).

* 49 procent av de unga anser att skolan ger dem tillräckliga kunskaper för att ta hand om sin sexuella hälsa, där utgör killar en högre andel än tjejer. Bland personer som inte vill kategorisera sig utifrån kön anser 32 procent att skolan ger dem tillräckliga kunskaper.

* Unga anser också att skolan ger tillräckliga kunskaper inom följande områden: hur man blir gravid (75 procent), kunskaper om kroppen (64 procent) och kunskap om kondomanvändning (62 procent).

* De områden där skolan ger för lite kunskaper är: genus, relationer och jämställdhet (35 procent), hiv (31 procent) samt normer och HBT-perspektiv (25 procent).

* Det område där unga främst önskar mer information är: hur man får en relation att fungera bra (30 procent).

* De viktigaste hälsofrämjande och förbyggande insatserna enligt unga är billigare preventivmedel (46 procent) och gratis kondomer (41 procent).

 

Källa: Folkhälsomyndighetens undersökning UngKAB15

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset