De påhittade samhällskonflikterna tär på vår nationella gemenskap, skriver Pontus Andersson.
De påhittade samhällskonflikterna tär på vår nationella gemenskap, skriver Pontus Andersson.

Priderörelsens framväxt har gett globalister ytterligare en anledning att hala vår svenska flagga till förmån för en symbol som syftar till att visa att personer med sexuella läggningar som bryter mot normen skulle vara förtryckta. Det tär på vår nationella gemenskap, skriver Pontus Andersson från Ungsvenskarna SDU.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Under större delen av 1900-talet har frågan om klass och klasskamp präglat den svenska soci-alismen. Jag anser att vänsterrörelser har använt frågan om klass som ett försök att skapa splittring i det svenska samhället genom att förringa och förlöjliga den naturliga nationella gemenskapen.

Låt mig dock vara tydlig med att jag är medveten om att klyftor har funnits, finns och alltid kommer att finnas mellan de som har mer och de som har mindre. Låt mig också påminna om att dessa klyftor alltid kommer finnas oavsett vilken ideologi som tillåtits, tillåts och kommer tillåtas styra länder. Klyftorna finns i USA, i Sverige och de finns likväl i Venezuela.

LÄS MER: DEBATT: Into the Factory-arrangören: Polisen motarbetar oss på grund av vår musikgenre och vision

Påhittade konflikter om klass har på senare tid fått kompletterats med andra konflikter. I takt med att medelklassen vuxit sig starkare och socialismen tappat i styrka har feminismens framväxt och dess föreställningar om att män är mer priviligierade än kvinnor skapat en kultur bland unga kvinnor där det i vissa fall tycks anses vara okej att hata män. Priderörelsens framväxt har gett globalister ytterligare en anledning att hala vår svenska flagga till förmån för en internationell symbol som syftar till att visa att personer med sexuella läggningar som bryter mot normen skulle vara förtryckta. På senare tid ser jag också hur vänstergrupper tragiskt nog börjat prata om hudfärg för att ytterligare skapa konflikter som vi i Sverige sedan länge tagit avstånd ifrån och fördömt.

Dessa påhittade samhällskonflikter tär på vår nationella gemenskap. I Sverige ska alla svenskar gemensamt stå under samma fana oavsett vad du har för härkomst, sexuell läggning, kön eller social bakgrund. I Sverige tillhör kungen och arbetaren samma gemenskap. Tanken att vissa grupper är priviligierade och andra inte är kontraproduktiv och innebär att vi skapar en förlorarmentalitet hos gruppen som inte har de medfödda egenskaper som vänstern menar innebär en fördel.
Det finns förmodligen ingenstans i världen där du, oavsett vem du är, kan göra precis vad du vill med ditt liv och jag är stolt över att bo i ett land där vi kan erbjuda alla medborgare fri skolgång upp till universitetsnivå. Du får till och med bidrag för att utbilda dig till precis det du vill och då finns det ingen som helst anledning att skylla på någon annan för hur din livssituation ser ut.

LÄS MER: DEBATT: Vi män förväntas vara kåta och villiga

Om du är socialist, socialliberal, liberal, globalist eller annan sorts person som ogillar nationalstaten förstår jag att du gärna fortsätter med dina, i mitt tycke, påhittade samhällskonflikter snarare än att vilja skapa en sammanhållen nation präglad av gemenskap då dessa konflikter gynnar er samhällsidé.

Västerlandets framgångar bygger på nationalstater där olika folk är herrar i sina egna hus och dessa stater samarbetar med varandra. Låt oss därför en gång för alla överge dessa påhittade samhällskonflikter för att istället gemensamt sträva efter ett gott samhälle för alla medborgare. Ett samhälle där vi överger vänsterns förlorarmentalitet och istället lyfter fram de många möjligheter Sverige har att erbjuda sina medborgare.

I Sverige är du en produkt av dina val, inte ett offer för dina omständigheter.

Pontus Andersson, 2:e vice talesperson Ungsvenskarna SDU

Om debattören

  • 24 år gammal
  • Bor i Rydebäck
  • Arbetar som politisk sekreterare för Sverigedemokraterna i Malmö och är invald i kommunfullmäktige i Helsingborg.

LÄS MER: Vill du också nå en miljonpublik? Så här debatterar du i Metro

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset