Slite skärgård har gott om häckande sjöfågel. På bilden en strandskata, vanligt förekommande på Gotland. Arkivbild.
Slite skärgård har gott om häckande sjöfågel. På bilden en strandskata, vanligt förekommande på Gotland. Arkivbild.

Slite skärgård blir nytt naturreservat. Därmed skyddas "ett unikt gotländskt skärgårdsområde med höga naturvärden både på land och i vatten och med stor betydelse för det rörliga friluftslivet", skriver länsstyrelsen i Gotlands län i ett pressmeddelande.

Det blir öns andra marina reservat. Slite skärgård, ett område på drygt 6000 hektar, består av både havsmiljön och flera öar mellan Slite och ön Furilden vid Gotlands östra kust. I området finns allt från häckande sjöfågel till ålgräsängar, blåstångsbälten och på öarna biologiskt värdefulla gräsmarker, alvarmarker, kalkbarrskogar och fuktängar.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset