Justitieminister Beatrice Ask talar med kluven tunga. Å ena sidan lovar hon hårdare tag mot vardagsbrottsligheten och ger stränga direktiv till polisen om att detta ska bekämpas. Å andra sidan ser hon genom lagstiftning till så att de yrkeskriminella, alltså de som ligger bakom vardagsbrottsligheten, slipper förundersökning och åtal.

Jag läser regeringens pinfärska proposition om en ny lag för så kallad förundersökningsbegränsning. Den är ännu ett steg mot en total resignation inför vardagsbrottslighetens framfart. Fina visioner och det allmänna rättsmedvetandet smulas sönder eftersom statsmakternas resurser och metoder helt enkelt inte klarar av situationen.

Nyligen kunde Metro avslöja att 48 000 brott förra året blev föremål för så kallad åtalsunderlåtelse trots att det fanns en konstaterad gärningsman. Systemet med de svenska straffrabatterna gör att åklagarna väljer att inte väcka åtal mot yrkeskriminella när det gäller just dessa brott. Metoden är ett effektivt sätt att minska ­arbets­bördan för rättsväsendet och antalet sådana ”undantags”-beslut har sedan år 2006 mer än fördubblats – från 21 000 till 48 000. En ännu effektivare metod är att besluta om förundersökningsbegränsning. Detta innebär att en åklagare redan på ett tidigt stadium lägger ner, eller inte ens inleder, en förundersökning om det ”kan antas” att det ändå skulle sluta med åtalsunderlåtelse. Antalet sådana beslut ökade mellan åren 2006 och 2009 från 30 000 till 41 000.

Nu vill regeringen utvidga möjligheterna för FU-begränsning. Prioriteringarna ska göras redan av 
polisen enligt en löpande-bands-princip och på så sätt slipper systemet att belastas mer än nödvändigt av sina stamkunder.
 
Ännu fler brottsoffer kommer därmed att gå miste om möjligheten till upprättelse och skadestånd.
Men var det inte just detta som var rättsväsendets uppdrag från oss medborgare – att beivra brott oavsett vem som har begått dem? 

Tja … Med ett system som gör sina prioriteringar utifrån vem som har begått brottet kan du vara säker på en sak: Det är inga vanliga medborgare som kommer att få åtnjuta FU-begränsning efter en fortkörning. På den punkten är både lagen och Beatrice Ask nämligen benhård.

+ Pär Ströms rapport ”Storebror på Facebook”. Kan laddas ner gratis på  www.dnv.se
 
En stor del av ansvaret för Caremaskandalen ligger på kommunnivå.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset