JOHAN NORBERG: Skottland har drabbats av nationalistisk yra. Scottish national party (SNP), som vill ha självständighet från Storbritannien, vann 56 av de 58 skotska mandaten i parlamentsvalet. Efter nästan två veckor i skotska städer som Edinburgh och Glasgow påminns jag om och om igen om deras stolthet över den egna historien. 

Jag förstår dem. Det är faktiskt möjligt att argumentera för att Skottland inspirerade hela den moderna världen, vilket historikern Arthur Herman har gjort. I gränslandet mellan olika lagar och trossystem utvecklade de skotska upplysningstänkarna på 1700-talet tankar om ekonomi, filosofi, historia och sociologi som banade vägen för vår tid. Det var en krets modiga tänkare som fördomsfritt betraktade världen och struntade i om de utmanade kyrkan och andra auktoriteter. 

Kyrkan hade slagit fast att jorden var 6 000 år gammal. Men en läkare från Edinburgh visade att det var nonsens genom att peka på Hadrianus mur, den långa vall romarna byggde mot den skotska gränsen. Den hade inte slitits ned särskilt mycket på 1 600 år. Hur var det då möjligt att de omkringliggande bergen hade kunnat erodera så mycket på bara 6 000 år, frågade han, och drog slutsatsen att jorden var oerhört mycket äldre. 

Det var modigt att uttrycka sådana idéer i opposition mot en kyrka som brukade kräva att fritänkare avrättades. Skotska filosofer som David Hume och Adam Smith gick vidare. De visade att religionen var ett uttryck för mänskliga behov snarare än gudomlig inspiration, och att våra idéer om rätt och fel växte fram i ett historiskt och socialt samspel och inte var givna av Gud.

Smith visade hur den fattiga skotska ekonomin bara kunde blomstra om vanligt folk själva fick ta nya vägar, utan att staten lade sig i. Han angrep ”systemmänniskan” som såg människor som schackpjäser, som skulle placeras ut, när de egentligen bara kunde hamna rätt om de själva fick välja vart de skulle gå. 

Det var radikala idéer, men de inspirerade hela Europa till upplysning och industrialisering. Genom dem började vår del av världen sekulariseras, demokratiseras och liberaliseras. Vi som uppskattar vår tids frihet och välstånd står i tacksamhetsskuld till skottarna. Men det var de minst nationalistiska skottar man kan tänka sig. De läste allt och tog fördomsfritt till sig de bästa idéerna, oavsett var de kom ifrån. De reste ut i världen på jakt efter allt som var bättre än de traditioner som lett till förtryck och fattigdom.

Vissa ville inte ens kalla sig skottar, utan ”nordbritter” för att visa att de inte var inåtblickande. Så nationalisterna i SNP har på sätt och vis rätt i att Skottland är bäst och skapade den moderna världen – men bara för att skottarna var anti-nationalister. 

+ Hadrianus mur. Muren är fortfarande välbevarad på många platser, och är en tjusning för ögat uppe på bergskammen i spektakulära, vidsträckta landskap.

- Skotska matvanor. Glöm haggis, det mest bisarra är att de serverar pommes frites till precis allting och försöker truga på mig friterade chokladbitar. De sänker också gärna din pizza i frityr.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset