MSB gör för lite för pengarna, tycker debattörerna Björn Eriksson och Johan Färm. Arkivbild.
MSB gör för lite för pengarna, tycker debattörerna Björn Eriksson och Johan Färm. Arkivbild.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) åstadkommer alldeles för lite med tanke på sitt statliga miljardanslag: Det skriver tidigare rikspolischefen Björn Eriksson och Johan Färm, specialist på samhällskrishantering, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

2013 framförde de liknande kritik på Dagens Nyheters debattsida med bakgrund av en undersökning gjord av Mittuniversitet. Den visade bland annat att tre av fyra kommuner var dåligt förberedda på samverkan med privata aktörer.

Nu har Mittuniversitet gjort en ny undersökning. "Till vår djupa besvikelse har resultaten blivit sämre på ett flertal områden" skriver artikelförfattarna. Färre (46 procent i år, 58 procent 2013) anser att riskanalyser gett samhällsförbättringar och 40 procent av kommunerna svarar att vid störningar kan kommunens samhällsviktiga funktioner upprätthållas endast i mindre grad eller i någon grad.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset