Bostadsbolaget Väsbyhem i Upplands Väsby diskriminerar personer med annan etnisk tillhörighet än svensk, skriver Diskrimineringsombudsmannen (DO) i ett tillsynsbeslut.

DO har utrett Väsbyhem sedan i våras, då en man nekades bostad eftersom bolaget inte hyr ut till sökande utan permanent uppehållstillstånd. Väsbyhem motiverar det med att de riskerar hyresförluster från boende som kan komma att utvisas, men trots att regeln gäller alla menar DO att den särskilt missgynnar personer med annan etnisk tillhörighet än svensk.

"Flera andra bostadsbolag som DO har tittat på som jämförelse har inte den aktuella regeln, och uppger att den som söker bostad i huvudsak ska kunna uppvisa kreditvärdighet samt en inkomst som står i proportion till den aktuella lägenhetens hyresnivå", säger Sofie Hellström, utredare på DO i ett pressmeddelande.

Nu måste Väsbyhem, liksom andra företag med liknande regler, se över regelverket.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset