Harriet Wallberg, professor i fysiologi, är sedan 2014 universitetskansler och chef för Universitetskanslersämbetet. Arkivbild.
Harriet Wallberg, professor i fysiologi, är sedan 2014 universitetskansler och chef för Universitetskanslersämbetet. Arkivbild.

Stora oklarheter råder kring hur stora studieavgifter svenska universitet och högskolor tar ut av vissa utländska studenter, vad som inkluderas i avgifterna, vilka regler som finns för återbetalning samt andra följder av att avgifterna infördes höstterminen 2011. Nu ska Universitetskanslersämbetet (UKÄ) på regeringens uppdrag kartlägga just dessa frågor.

Larm har kommit om att lärosätena är ovilliga att betala tillbaka, exempelvis när en nära anhörig har dött eller studenterna själva drabbats av sjukdom. Vid återbetalning har också höga administrativa avgifter tagits ut. Få studenter stannar också i Sverige och arbetar, trots att de får söka jobb under ett halvår efter studierna.

UKÄ ska i kartläggningen samarbeta med Universitets- och högskolerådet och andra myndigheter men ska också hämta in uppgifter direkt från lärosätena. Kartläggningen ska vara klar i början av nästa år.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset